Jobbet "Vicechefjordemoder søges - Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Vi søger en vicechefjordemoder med interesse for svangreområdet til vores akutmodtagelse for gravide og svangreambulatoriet, og som brænder for det sammenhængende patientforløb, hvor både faglighed og udvikling er i fokus.

Vi er en afdeling hvor det samlede patientforløb og høj faglighed er blandt de bærende værdier. Vi arbejder tværfagligt for at skabe de bedste betingelser for den ambulante og akutte patient samt den fødende og barslende kvinde. Vi arbejder ud fra en inddragende og anerkendende ledelsesstil.

I juni 2021 flytter vi til spændende, nye og flotte fysiske rammer i Kvinde Barn Centret. Dette giver os mulighed for at tænke nyt og anderledes.

Fødeområdet har en række afsnitsledelser bestående af vicechefjordemødre og obstetriske overlæger, som referer til afdelingsledelsen. (chefjordemoder, den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske). Vi har et tæt samarbejde og afholder fælles obstetriske klinikledelsesmøder hver 14. dag.

Vi føder med cirka 5.500 kvinder om året. Vi prioriterer det sammenhængende patientforløb højt, idet vi ser graviditet, fødsel og barsel som en helhed. Ledelse af patientforløbet tager desuden  udgangspunkt i hospitalets ambition ”godt behandlet”. 

Vi arbejder aktivt og kontinuerligt med arbejdsmiljøet, da vi ønsker at skabe de bedste arbejdsbetingelser for alle. Du vil som vicechefjordemoder bliver arbejdsmiljøleder for fødeområdet på mellemlederniveau og vil skulle arbejde sammen med en dedikeret gruppe af arbejdsmiljørepræsentanter. Primo 2021 ansætter vi en koordinerende arbejdsmiljørepræsentant for hele afdelingen, som du vil få et tæt samarbejde med.

Har du lyst til et spændende og indflydelsesrigt arbejdsliv, med mulighed for at optimere, udvikle og understøtte ny viden og forskning samt forandre sammen med dynamiske og engagerede medarbejdere og tværfaglige ledelseskollegaer, er dette stillingen for dig.

Om jobbet

Du vil som vicechefjordemoder få ansvar for vores Akutmodtagelse for Gravide (AMG), igangsættelse af gravide, CTG-ambulatorium i tilknytning til svangreambulatoriet, telemedicin samt daglig driftsleder af svangreambulatoriet. Dette i tæt samarbejde med de afsnitsansvarlige obstetriske overlæger. Lige nu ligger vores fødemodtagelse sammen med akutmodtagelsen for gravide. Når vi flytter over i Kvinde Barn Centret ønsker vi at se på hvordan vi kan optimere patientforløbet for de fødende.

Du vil indgå i et samlet jordemoderlederteam på 4 vicechefer og en chefjordemoder, som er din nærmeste leder. Sammen varetager I ansvaret for den jordemoderfaglige kvalitet og udvikling samt de personalemæssige og driftsorienterede opgaver for omkring 120 kollegaer i hele afdelingen (jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer).

Som Arbejdsmiljøleder vil du få ansvar for at medvirke til, at der kontinuerligt arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet i afdelingen. Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer, ved behov, inden for arbejdsmiljøområdet. Vi har indført et grundigt introduktionsprogram for jordemødre, JOIN, hvori der tilbydes fast supervision samt mentorsamtaler. Vi arbejder også på at optimere jordemødrenes mulighed for indflydelse på egen vagtplanlægning. 1. februar 2021 indfører vi vores nye kompetencemodel, da vi ønsker at sætte fokus på jordemødrenes faglighed og arbejdsglæde.

Dine kvalifikationer
Som vicechefjordemoder skal du have dansk autorisation som jordemoder og en bred klinisk erfaring med minimum 5 års anciennitet. Dét vægtes, at du har ledelseserfaring og en relevant leder- eller projektlederuddannelse gerne på master eller kandidatniveau.

 Arbejdsområder og personlig profil

  • Personaleledelse med personaleansvar af jordemødre samt social- og sundhedsassistenter med henblik på fastholdelse og rekruttering til afdelingen med fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæde.
  • Driftsledelse i form af at anvende økonomiske som driftsmæssige ressourcer på den bedst mulige måde, hvor der både tages hensyn til den faglige praksis samt et godt arbejdsmiljø.
  • Du skal have interesse for – og et godt kendskab til medarbejdernes overenskomst.

Vi efterspørger en lederprofil der kan rumme flere af nedenstående:

  • At du kan motivere personalet og få følgeskab samt drive processer i afdelingen i en anerkendende ledelsesstil.
  • At du har gode evner for samarbejde og kommunikation.  
  • At du kan bidrage til at sikre et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og mangfoldighed. 
  • At du evner at se muligheder frem for begrænsninger  
  • At du kan  bidrage til at sikre og optimere den faglige ledelse i samarbejde med den fagligt ansvarlige overlæge, indenfor obstetrik, samt de afsnitsledende overlæger, så der fordres en patientsikker kultur, faglig kvalitet og løbende udvikling.
  • Være med til at implementere strategiske indsatsområder som styrker afdelingens og hospitalets vision; herunder det sammenhængende patientforløb.

Er dette stillingen for dig og ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20 36 69 03, eller Mail: vibeke.spring.lafrenz@regionh.dk

Send venligst din ansøgning via linket.

​Ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst   

Ansøgningsfrist

22. januar 2021 kl. 12

Samtaler vil finde sted

Den  26. januar 2021