Jobbet "Daglig leder til Vaccinationscenter Randers, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Vaccinationscenter Randers

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt

Nye Tider – Nye udfordringer


Vaccinationscenteret ved Regionshospitalet Randers søger sygeplejerske eller person med anden sundhedsfaglig uddannelse, til daglig ledelse 37/t ugentligt snarest eller pr 1/3- 2021 til 30/11 2021, muligvis længere tid.

Vaccinationscenteret er en nyetableret organisation, der varetager opgaven med vaccination af borgere mod Covid 19 i Favrskov, Randers, Nord og Syddjurs kommuner. Der skal muligvis oprettes centre i andre kommuner end Randers.

Medarbejderne er nyansatte til at varetage opgaven. Alle er ansat på forskellig ansættelsesbrøk fra 7,4 t/ugentlig til 30 t/ugentligt.

Centeret har brug for en daglig leder, der i samarbejde med de medarbejder som er ansat til at varetage vaccinationsopgaven, har overblik og kan koordinere driften.

Det er en ny opgave og det er vigtigt at vaccinationscentret fremstår som en imødekommende og serviceminded organisation. Det er vigtigt at borgeren og personale som skal vaccineres oplever sig ventet og velkommen.


Opgaven:

Daglig ledelse i centeret
Vagtplanlægning
Introduktion og oplæring af nye medarbejdere
Koordinering i forhold til udbud og efterspørgsel
Medvirke til et positivt arbejdsmiljø
Medvirke til at alle gæster får en god oplevelse i centeret

Din uddannelse skal være sygeplejerske eller en anden sundhedsfaglig uddannelse.
Det vil være en stor fordel hvis du har ledelseserfaring.
Du skal være fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid, du skal ligeledes besidde organisatorisk talent og et stort servicegen.


Ansøgningsfrist 21.1.21

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 4.

Henvendelse til Oversygeplejerske Nina Søndergaard nisoen@rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.