Jobbet "Reservelæge til introduktionsstilling i intern medicin: Infektionsmedicin, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Infektionsmedicinsk afdeling søger reservelæge til 1-årige stilling i Introduktionsstilling i intern medicin: infektionsmedicin pr. 01. marts 2021.

Om Infektionsmedicinsk afdeling:

Vi er landets største infektionsmedicinske afdeling og er specialister i at behandle infektionsmedicinske sygdomme, ​herunder importerede sygdomme og tropesygdomme. Afdelingen varetager behandlingen af halvdelen af Danmarks HIV/AIDS-patienter. Afdelingen behandler også et vist omfang almen internmedicinske patienter.

Infektionsmedicinsk Afdeling varetager det Østdanske beredskab for alvorlige smitsomme sygdomme. Vi har altid et beredskab klar til at modtage patienter, der har – eller mistænkes for at have f.eks. Ebola og SARS/MERS. ​​Afdelingen har 20 isolationsstuer fordelt på otte sektioner.  

  • Sengeafdeling med plads til 24 patienter hvoraf 2 pladser er semi-intensive pladser.
  • Ambulatorium som har 14.000 besøgende årligt.
  • Diagnostisk enhed som varetager udredning af patienter som er mistænkt for en kritisk sygdom
  • Indvandrermedicinsk klinik som varetager udredning af patienter med anden etnisk herkomst end dansk.
  • Afdelingen har en stor forskningsenhed.

Vi tilbyder dig 

  • En spændende og alsidig introduktionsuddannelse i internmedicin: Infektionsmedicin i et godt fagligt miljø 
  • Personlig vejleder  
  • Aktivt undervisningsmiljø med programsat undervisning om morgenen på alle hverdage
  • Mulighed for at deltage i forskning
  • Et godt tværfagligt miljø med en åben dialog 

Ansættelsesvilkår

Vagtbærende stilling med løn- og ansættelsesvilkår som er fastsat i henhold til gældende overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Yderligere oplysninger kan du få ved at henvende dig til:

Afdelingslæge Birgitte Rønde Hansen, Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk afdeling, tlf. 38626211. E-mail: birgitte.roende.hansen@regionh.dk  


Ansøgningsfrist:

Din ansøgning og CV skal du sende online via linket her på siden, senest mandag den 25. januar 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. januar 2021.