Jobbet "Læge med interesse for immunologi til Rigshospitalet, Diagnostisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet er en introduktionsstilling (stillingsnr. 1301152-62-i-1) ledig til besættelse 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er enkeltstillingsklassificeret til det lægelige speciale Klinisk Immunologi, men kan være kompetencegivende indenfor andre specialer så som infektionsmedicin, hæmatologi og pædiatri.

Introduktionsstillingen er tidsbegrænset til 1 år. Stillingen er kun med dagvagtsfunktion.

Stillingen vil bestå af 6 måneders ansættelse ved Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet, og 6 måneders ansættelse ved Blodbanken, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet.

Vi tilbyder dig:

 • Uddannelsesprogram, der dækker alle fagområder for intro-stilling i Klinisk Immunologi, og som er superviseret af afdelingens speciallæger og biokemikere/molekylærbiologer.
 • Introduktion til transplantations immunologi og diagnostisk immunologi på Vævstypelaboratoriet
 • Oplæring i og deltagelse i transplantationsimmunologisk udredning, herunder vævstypebestemmelse og HLA-antistofbestemmelse ved organtransplantation (nyrer, hjerte, lunger, lever) og knoglemarvs-/stamcelletransplantation.
 • Oplæring i og deltagelse i immunologisk diagnostik og behandlingsmonitoreringer af medfødte og erhvervede immundefekter, autoimmune sygdomme samt børneleukæmi- og lymfomsygdomme
 • Introduktion til og oplæring i transfusionsmedicin og blodbanksvirksomhed, herunder immunhæmatologi ved alloimmunisering, transfusion og graviditet i Blodbanken
 • Introduktion til og oplæring i donorvurdering indenfor blodkomponentproduktion og donation af hæmatopoietiske stamceller. Introduktion til høst og laboratorieprocedurer i forbindelse hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Endvidere rådgivning i forbindelse med virusanalyser, blodkomponenter og hæmostase
 • Et aktivt og engageret læringsmiljø samt gode muligheder for forskning inden for en bred vifte af kliniske problemstillinger

Vi forventer:

 • at du er interesseret i immunologi
 • at du vil interessere dig for analyseudvikling og organisering af laboratoriefunktioner
 • at du vil engagere dig i afdelingens diagnostiske arbejde
 • at du er interesseret i at forske

Yderligere oplysninger: kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge ved Vævstypelaboratoriet Hanne Marquart, telefon 3545 7676 eller ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge ved Blodbanken Morten Hanefeld Dziegiel, telefon 3545 2716.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Ansøgning inkl. CV, autorisation samt andre relevante oplysninger sendes via linket i opslaget mærket “1301151-62-i-1”, så vi har den senest mandag den 25. januar 2021, kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 4.