Jobbet "Projektjordemoder" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Projektjordemoder til nyt projekt med fokus på gravides arbejdsmiljø

Vi søger en positiv, engageret, selvstændig og initiativrig jordemoder med erfaring indenfor rådgivning af gravide i forhold til arbejdsmiljø, fastholdelse af gravide i arbejde samt projektarbejde.

Stillingen som projektjordemoder er en fuldtidsstilling med ligeligt fordelt ansættelse på henholdsvis Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Ansættelsen er berammet til 15 måneder med start 1. Marts 2021 eller snarest muligt.

Formålet med projektet er at undersøge om en indsats med jordemødre på arbejdspladsen har betydning for gravide medarbejderes trivsel og fravær fra arbejde.  I projektet ansættes i øvrigt 6 jordemødre i delestilling mellem projektet og gynækologisk-obstetrisk på hhv. Holbæk Sygehus og Hvidovre Hospital (særskilte opslag).

Dine arbejdsopgaver

I projektet skal projektjordemoderen primært yde individuel rådgivning af gravide medarbejdere med særligt fokus på trivsel i arbejdet. Den individuelle rådgivning kan indbefatte telefonisk rådgivning, arbejdspladsbesøg og/eller tre-parts samtaler med den gravide og hendes leder.

Derudover skal projektjordemoderen sammen med en speciallæge i arbejdsmedicin og i samarbejde med virksomhederne gennemgå arbejdsmiljø og etablere/opdatere gravidpolitik. Øvrige arbejdsopgaver er undervisning internt i projektgruppen og af ledere på arbejdspladserne, dataregistrering og varetagelseaf hotline funktion.

Jordemødrene i projektet vil få sundhedsfaglig sparring fra de involverede speciallæger i arbejdsmedicin og speciallæger i gynækologi og obstetrik. Fuldtids-projektjordemoderen vil desuden have en vejledende rolle i forhold til øvrige projektjordemødre mht. den individuelle jordemoderfaglige arbejdsmiljø-rådgivning og samarbejdet med virksomhederne.

Kvalifikationer

Uddannet jordemoder med

 • Minimum 2-3 års klinisk erfaring, særligt indenfor jordemoderkonsultation.

 • Erfaring med rådgivning af gravides arbejdsmiljø og fastholdelse af gravide i arbejde

 • Erfaring med projektarbejde, undervisning mv.

 • Engageret indstilling, lyst og evne til at tage ejerskab og initiativ samt selvstændigt arbejdende

 • Gode kommunikative evner

 • Evne til at finde løsninger

 • Gode samarbejdsevner

 • God systematik og lyst til registrering og dokumentation

Da meget af arbejdet foregår ude på virksomheder over hele Sjælland, er kørekort og adgang til køretøj desuden et krav (der betales kørselsrefusion).

Hvem er vi?
Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus har samlet omkring 50 medarbejdere - læger, psykologer, sekretærer og socialfaglig konsulent. Den arbejdsmedicinske funktion består af en specialeansvarlig overlæge, 4 overlæger, 3 afdelingslæger, 5 yngre læger, 4 lægesekretærer – og lige nu 2 psykologer.  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital består af en stab på ca. 45 ansatte, heraf 11 speciallæger indenfor arbejdsmedicin, 6-8 uddannelseslæger, 4 psykologer, en sekretariatsleder og 7 lægesekretærer, en professor (lærestol), en statistiker, 4 seniorforskere, 5 ph.d.-studerende.

Begge steder lægger vi vægt på en god introduktion, som vil blive tilpasset din baggrund. Der er gode muligheder for supervision og faglig udvikling inden for feltet. Vi prioriterer forskning højt og har tilknyttet et professorat.

Du vil få en arbejdsplads både i Holbæk og på Bispebjerg. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider fleksibelt afhængigt af de igangværende opgaver

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med ansættelse på både Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Der er tale om dagarbejde, men med krav om fleksibilitet indenfor tidsrummet 07-18.  

Start 1. Marts 2021 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen og projektet er du velkommen til at kontakte:

 • Projektleder Luise Mølenberg Begtrup, tlf.nr: 59 48 98 51

 • Ledende overlæge Ann Lyngberg, Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk, tlf.nr: 59 48 98 51

 • Ledende overlæge Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg, tlf.nr: 38 63 61 72

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Annette Brix Roed abro@regionsjaelland.dk

 

Opstart 1. Marts 2021

Ansøgningsfrist 21.januar 2021 kl. 12.

Samtaler afholdes 27. januar (om eftermiddagen)

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.