Jobbet "Ved Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er en ét-årig stilling som uklassificeret reservelæge ledig med start 01.03.2021." er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 15-17, 4000

Dit næste skridt

Ved Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er en ét-årig stilling som uklassificeret reservelæge ledig med start 01.03.2021.

For stillingen gælder at funktionen er planlagt til ca. 50% at foregår på brystkirurgisk afsnit og ca. 50% på plastikkirurgisk afsnit. 

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling

De grundlæggende mål

  • Tilbyde behandling og pleje på et evidensbaseret højt fagligt niveau.

  • Inddrage patienten aktivt i de forskellige behandlingsmuligheder.

  • Til stadighed være en lærende organisation til gavn for patienterne.

Kort om afdelingen.

  • Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling er den eneste i Region Sjælland indenfor det plastikkirurgiske speciale og den eneste kirurgiske afdeling, som behandler brystkræft
  • Afdelingen varetager udredning og behandling af modermærkekræft, behandling af non-melanom hudkræft og rekonstruktive/korrektive operationer inden for rammerne af klare funktionelle behov. Vi har særlige kompetencer og videnskabelig fokus på komplekse rekonstruktioner af ansigtet efter kræft. Vi har desuden regionsansvar for alle plastikkirurgiske korrektioner efter massivt vægttab.   
  • Vores brystkirurgiske afsnit er et af Danmarks største centre for brystkræftbehandling, og afdelingen leder den tværfaglige brystkræftbehandling på Sjællands Universitetshospital
  • Vi har etableret et tæt og innovativt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurgi
  • Afdelingen er en solid, tværfaglig samarbejds- og servicepartner til andre afdelinger
  • Præklinisk og klinisk forskning, vejledning af PhD-projekter og undervisning af medicinstuderende har en stor betydning for afdelingen, som er knyttet til Københavns Universitet
  • Afdelingen har fokus på et godt arbejdsmiljø og teamspirit

Ansøgning

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og SUH anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Samtaledato vil være på den 25. Januar 2021.

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her. Læs mere om byggeprojektet i Køge her. Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: