Jobbet "Sundheds-It Konsulent til Billeddiagnostisk team, RIS, Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hospitalsstaben

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Sundheds-It-konsulent med kompetencer inden for RIS søges
 
Sundheds-It, Aarhus Universitetshospital søger en dygtig og engageret kollega med kompetencer inden for RIS. Arbejdet som Sundheds-It-konsulent vil primært være relateret til anvendelsesdrift og vedligehold af det billeddiagnostiske system RIS. Du bliver en del af Billeddiagnostisk Team.
 
Billeddiagnostisk Team
I Sundheds-It vil du blive en del af det nyetablerede Billeddiagnostisk Team, som beskæftiger sig med opgaver relateret til det billeddiagnostiske område. Teamet fungerer som bindeled mellem hospitalet og den regionale IT-afdeling. Hospitalet har valgt at centralisere de lokale administratorfunktioner fra de enkelte afdelinger til teamet hos Sundheds-It. Da centraliseringsprocessen stadig pågår, får du rig mulighed for at præge teamet og dine egne opgaver. Samtidig er vi i gang med at konsolidere/opgradere RIS/PACS systemerne regionalt, hvilket gør, at der er nok af opgaver at tage fat i.
 
Dine opgaver vil primært bestå af opgaver vedr. RIS og her beskæftiger vi os blandt andet med
 • Konsulentbistand og specialistviden i forhold til implementering og anvendelse af RIS
 • Optimere systemopsætning med henblik på bedring af arbejdsgange og kvalitetssikring
 • Optimere anvendelsen af RIS på AUH
 • Deltagelse i RIS-relaterede projekter
 • Brugeradministration
 • RIS-brevskabeloner
 • Registreringspraksis
 • Diverse sagsbehandling og sagsfremstillinger både i forhold til RIS, men også i forhold til integrerede systemer som talegenkendelse, PACS, EPJ, Bookplan mm. 
 • Anvendelsessupport og undervisning
 • Indsamling og kvalificering af ændringsønsker fra klinikken
 • Repræsentation af AUH og Sundheds-It i diverse lokale og regionale fora.
 
Vi forventer
Vi er både interesseret i sundhedsfagligt personale med gode IT-kompetencer og stærke IT-teknikere med god forståelse for sundhedsfaglige arbejdsgange.

Dine formelle kvalifikationer er således ikke afgørende, så længe din samlede profil matcher vores forventninger. Sundheds-It vil sikre en god introduktions- og oplæringsfase i forbindelse med din ansættelse.
 
Vi søger en kollega med stærke kompetencer inden for kontakt med dem, der bruger de digitale løsninger, og som kan koordinere komplekse sager, der til tider involverer specialister inden for eller uden for regionen.
 
Da alt arbejde i Sundheds-It omhandler IT-løsninger, er det vigtigt at du har en god grundlæggende forståelse for IT og nysgerrighed og energi på at lære mere om IT på Danmarks bedste hospital.

 
Udover ovenstående er de faglige og personlige kvalifikationer, vi leder efter, at du
 • har praktisk erfaring fra arbejde på en radiologisk/nuklearmedicinsk afdeling og har indsigt i arbejdsgange på en radiologisk/nuklearmedicinsk afdeling
 • har indsigt i øvrige kliniske arbejdsgange
 • har erfaring med IT-systemarbejde
 • har stærke kommunikative kompetencer både i skrift og tale
 • har lyst til at udvikle/arbejde med dine konsulentkompetencer og i den forbindelse indtage forskellige roller (rådgivning, processtyring, facilitering, indgå i forandringsprocesser)
 • er kendt for gode samarbejdsevner og for at lægge vægt på god service i sagsbehandlingen og i mødet med vores brugere, herunder at følge sager til dørs
 • er selvstændig med gode evner til at strukturere, planlægge, prioritere opgaver samt løse udfordringer
 • har god organisatorisk forståelse i forhold til at arbejde i en stor og kompleks organisation
 • kan holde fødderne solidt plantet på jorden i en til tider omskiftelig og hektisk hverdag
 • har interesse og flair for at udforske og anvende IT-systemer.
 
Kort om Sundheds-It
Sundheds-It er en del af Hospitalsstaben på AUH. Vi arbejder med at understøtte gode patientforløb og arbejdsgange ved hjælp af IT og digitalisering. Opgaverne ligger inden for projektledelse, konsulentbistand og anvendelsesdrift, optimering og support af applikationer (blandt andet RIS/PACS, MidtEPJ, Klinisk Logistik og digital diktering). Vores miljø er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til fordybelse og latter i hverdagen.

Afdelingen består af ca. 50 medarbejdere med forskellige baggrunde, som f.eks. IT-specialister, sygeplejersker, projektledere, lægesekretærer m.m.
 

Vi kan tilbyde
 • en afvekslende hverdag med mange udfordringer i et uformelt kollegialt miljø
 • et job der rummer både faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • tværfagligt samarbejde med kolleger på hele hospitalet og regionalt
 • indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver og indhold i arbejdsdagen
 • flekstidsordning.
 
Stillingen, som er en fast stilling, ønskes besat pr. 1. marts 2021 eller evt. tidligere. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder i Sundheds-It, Simone Behr på 2466 0415. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag, således den er os i hænde senest 24. januar 2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 29. januar 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.