Jobbet "Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller pædagoger med lyst til at arbejde med sårbare unge til Bispebjergs åbne ungdomspsykiatriske afsnit B103." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Kbh NV

Dit næste skridt

Vi har 2 ledige stillinger; et 1-årligt vikariat og en fast stilling.

Du vil få mulighed for at påvirke udviklingen i et afsnit med ambitioner om et højt fagligt niveau. Der arbejdes ud fra undersøgelses- og behandlingsplaner for de enkelte patienter ud fra miljøterapeutiske principper, som gøres individuelle ved hjælp af patientplaner.

Du kommer til at arbejde med fokus på såvel den unge selv, men i lige så høj grad også med familien som helhed i en tværfaglig kontekst. Der er ugentlig planlagte familiemøder mellem den unge, familien og teamet.

Arbejdsopgaverne
Dine arbejdsopgaver vil bestå af individuel støtte til igen at få en dagligdag til at fungere mht. døgnrytme, motivation for skolegang/uddannelse, ernæring, bevægelse, almindelige daglige funktioner som personlig pleje, aktivering spil, kreative sysler, sport/bevægelse, socialt samvær med andre – generelt ungdomsliv.

Dette arbejde skaber rammerne for samtidigt fokus på symptomer i forhold diagnostisk udredning samt beskrivelse af den unges funktionsniveau. Netop den skriftlige beskrivelse af den unges funktionsniveau og beskrivelse af diverse gavnlige pædagogiske/miljøterapeutiske indsatser vil være med til at hjælpe den unge også efter udskrivelsen, hvor denne opgave typisk varetages af den enkeltes hjemkommune.

Som fast nattevagt vil hovedopgaven bestå i at hjælpe den unge til at få en god indsovning samt sammenhængende søvn i løbet af natten. Ligeledes består vagten af opgaver af mere praktisk karakter, som er med til at driften fungerer, sådan at afsnittet er klar til ”en ny dag” hver morgen.

Om afsnit B103
Vi er et energisk og visionært afsnit, som står for at udvikle en høj og målrettet miljøterapeutisk behandling til 8 døgnindlagte unge, som er i mistrivsel. Målgruppen er unge mellem 13 og18 år, som ikke formår at fungere i et almindeligt hverdagsliv med skole og kammerater. Vi er tillige optaget af at videreudvikle den Recovery orienterede tilgang til de unge.

De unge indlægges typisk til observation, udredning og behandling for f.eks. affektiv sindslidelse, OCD, psykoser, udviklingsforstyrrelser og begyndende personlighedsforstyrrelser. Hver ung patient og dennes forældre får tildelt et team. Afsnittet har åbent alle ugens dage, men de fleste unge er hjemme i weekenderne og udskrives typisk efter 8 ugers indlæggelse.

Personalet
Afsnittet består af tværfagligt personale som læger, psykologer, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut og skolelærere. Alle arbejder tæt sammen om opgaverne. Vi er en engageret og social personalegruppe både erfarne og nyansatte, og vi er gode til at støtte hinanden.

Vi tilbyder:

  • Fast tid til supervision hver 14 dag ved psykolog.
  • Psykofysisk grundkursus + løbende vedligeholdelsestræning.
  • Centeret arbejder med forbedringskultur/KFM/Lean, der holdes tavlemøder hver 2. uge, og der er løbende forbedringstiltag i gang.

Hvem du er
Du er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller pædagog, og har lyst til at arbejde målrettet og være med til at udvikle og være visionær omkring miljøterapien. Det vil være en fordel, hvis du har psykiatrisk erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller bosteds erfaring. Til gengæld er det en betingelse, at du er moden, ansvarlig og har gode samarbejdsevner.

Samtidig har du gode formidlingsevner såvel mundtligt som skrifteligt. Dette er i relation til den unge selv, forældrene, kollegaer og studerende. Du besidder en evne og lyst til at reflektere over egen praksis.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer. Den ene stilling er i skiftende vagter, med weekendarbejde hver 4. uge i nattevagt fredag samt aften/nattevagt lørdag og søndag.

Den anden stilling er i nattevagter hver 2. uge og med weekendarbejde hver 2. uge. Nattevagt fredag samt aften/nattevagt lørdag og søndag.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, når der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Hanne Bregnegaard på 38 64 10 41 eller sygeplejerske med speciel funktion Sofie Puggaard på 38 64 10 43.

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2021, kl. 12.00.

Ansøgning, cv og relevante dokumenter sendes elektronisk via link andet sted på siden.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. januar 2021.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser.

Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien"