Jobbet "Psykolog i 1-årig projektstilling, Akutafdelingen, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

Vil du være med til at gøre Akutafdelingen i Slagelse til Danmarks bedste – så grib chancen og kom med på holdet

Vi søger en visionær og udviklingsorienteret psykolog der, på fuld tid i en 1-årig projektstilling med mulighed for forlængelse, kan bidrage til at sikre et sundt og godt arbejds- og læringsmiljø gennem supervision og coaching i mindre grupper for bl.a. læge-, pleje- samt sekretærgruppe. Derudover løsning af HR-relaterede opgaver ifm. rekruttering.  

Du finder det udfordrende at gribe ad hoc opgaver og er agil i forhold til opgaveløsninger.

I nogle af Danmarks bedste rammer gør vi dagligt en forskel for akutte patienter. Med over 70.000 patienter årligt kan du som medarbejder i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus forvente en arbejdsdag, der udfordrer dig, tester din faglighed og kræver det bedste af dine samarbejdsevner. Du kan forvente at blive en del af en afdeling, hvor engagement, humor og sammenhold skaber de gode relationer til både kolleger og patienter.

Vi er Region Sjællands største akutafdeling, hvor ca. 300 sygeplejersker og sosu’er, læger, sekretærer samt fysioterapeuter dagligt samarbejder om det gode akutte patientforløb, høj faglig kvalitet og med et skarpt fokus på patientsikkerhed. Selvom vi er et etableret team af gode og dygtige ledere og medarbejdere, så sætter vi en ære i hele tiden at forny os. Du kan derfor være med til at præge afdelingen både i det store og i det små.

Du vil som psykolog hos os opleve en ledelse, som lytter til dine behov. Du vil opleve en ledelse, som respekterer og forstår, at du har et liv udenfor afdelingens vægge – vii har fokus på arbejdsmiljø og trivsel - glade medarbejdere giver glade patienter.

 

En spændende arbejdsplads

At arbejde i en akutafdeling er noget ganske særligt. Vi tager imod meget forskellige patienter. Vores medarbejdere har mange delegerede opgaver og et meget tæt samarbejde med bl.a. lægerne, som er tilstede i akutafdelingen hele døgnet. I skadestuen har vi tæt samarbejde med fysioterapeuterne, som selvstændigt afslutter patientforløbene.

Vores kerneopgave er den akutte modtagelse, initiering af behandling og visitering af patienten hen til det rigtige sted. Vi modtager et bredt udsnit af Danmarks befolkning i alle aldre.

Vi arbejder med implementering af perspektiv 20-23, hvor baggrunden er at nytænke løsningen af sundhedsopgaven og samarbejdet på tværs i Regionen.

Afdelingen består af 56 sengepladser fordelt på 2 etager samt skadestue, skadeklinik, traumemodtagelse og senest også sundhedssporet for COVID19 podninger.

Da regionens store psykiatrisygehus samt Retspsykiatrisk afdeling ligger tæt på, har vi også en del psykiatriske patienter med akut somatisk sygdom igennem afdelingen.

På dette felt har vi et fantastisk samarbejde med, og stor hjælp fra, vores socialsygeplejersker, der netop er udvidet fra 1 til 2.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et engageret og fleksibelt kollegialt miljø med kompetencer på forskellige niveauer

 • At du indgår i et tværfagligt team bestående af afdelingssygeplejersker, nøglepersoner indenfor kvalitet, udvikling og uddannelse samt specialeansvarlige overlæger og afdelingsledelsen

 • En afdeling i konstant udvikling, hvor uddannelses- og arbejdsmiljøet er højt prioriteret

Tæt på klinisk praksis får du ansvar for at:

 • Initiere og facilitere supervision og coaching af akutafdelingens personale, enten gruppevis eller individuelt
 • Sikre og deltage i den ”gode rekrutteringsproces”, herunder afholdelse af ”on boarding”- og exit-samtaler
 • Være den positive forgang for vidensdeling
 • Påvirke udviklingen af den kliniske praksis gennem din faglighed
 • Udvikle personalegruppens kvalifikationer og kompetencer gennem bl.a. tværfaglig deltagelse i afvikling af skills, simulation mv
 • Skabe et anerkendende og udviklende læringsmiljø

Kvalifikationer

 • Uddannet cand. psyk
 • Gerne flere års klinisk erfaring
 • Gerne suppleret med efteruddannelse indenfor supervision
 • Du har viden om og erfaring med supervision og coaching – både individuelt og gruppevis
 • Du har viden og erfaring inden for HR-området
 • Du har kompetencer til at skabe netværk, drive og lede processer
 • Gode kommunikative kompetencer skriftligt såvel som mundtligt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingens indhold er du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Mai Daugaard på mail mvda@regionsjaelland.dk

Samtaler afholdes onsdag d. 24.02.21

Deadline for ansøgning er søndag d. 14.02.21

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.