Jobbet " Introduktionsstilling i psykiatri på Landssygehuset på Færøerne" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Ved Psykiatrisk Center på Landssygehuset er to etårige introduktionsstillinger i voksenpsykiatri ledig til besættelse 1. marts 2021 eller efter aftale.

Landssygehusets vision er, at patienten skal være i centrum, medarbejderne skal være stolte af at arbejde her og at samfundet skal få gavn af vores arbejde.

For at arbejde efter visionen og efter de strategiske mål, har Psykiatrisk Center de senere år arbejdet med, at udvikle en struktur, som passer til de færøske forhold, som tager udgangspunkt i de opgaver centret har og de ressourcer og kompetencer der er til rådighed. Det ligger os meget på sinde, at få alle ansatte med i udviklingsarbejdet, hvor kvalitet og sammenhængende patientforløb er i fokus. Der arbejdes strategisk med forbedringsarbejde hvor metoden Quality Improvement (QI) er central.

For Psykiatrisk Center er visionen sammenfattet i begrebet “koordineret pleje og behandling” og tager udgangspunkt i innovativ udnyttelse af ressourcer at skabe nyt udfra det gamle, med henblik på, at udvikle og tilpasse aktiviteten og behandlingstilbudet til det stadig ændrede behov i samfundet.

Fremtidens psykiatri er hovedsaglig ambulant og omlægningen til dette bliver en af de store opgaver de kommende år, såvel som forberedelse og planlægningen af det nye psykiatriske center, som bliver integreret med byggeriet af den kombinerede somatiske/psykiatriske nybygning.

Ansvars område

Psykiatrisk Center varetager den samlede psykiatriske behandling på Færøerne, og stillingen giver således mulighed for kendskab til et bredt spektrum af arbejdsområder.

På centret er 19 sengepladser på et kombineret lukket og åbent afsnit med intensiv underafsnit. Der er afsnit for dagbehandling og ambulatorium i kombination med distriktspsykiatrisk service. Der er etableret flere teams, f.eks. et børne- og ungdomspsykiatrisk team, gerontopsykiatrisk team, DAT team og opsøgende distriktsteam. Der er nøglepersonsområder, f.eks. oligofrenipsykiatri, der varetages af lokale nøglepersoner samt konsulenter.

Tilknytning til forskellige funktioner efter interesse og behov.

Der er gode forskningsmuligheder på Landssygehuset, og Psykiatrisk Center deltager i flere forskellige forskningsprojekter og ønske om iværksættelse af yderligere lægefaglig psykiatrisk forskning.

Arbejdstilrettelæggelsen er dagarbejde med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig, 4-5 skiftet og med speciallæge i bagvagt.

Der er udarbejdet uddannelsesprogram for stillingen og afdelingen har uddannelsesstillinger i basis uddannelsen, i almen medicin og i speciallægeuddannelsen i psykiatri.

Bolig kan anvises efter gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið og Hjálparlæknafelag Føroya (FAYL).

Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforholdene fås ved at ringe telefon +298304500 til uddannelsesansvarlig overlæge Rasmus Maltesen, lokal 4452 eller e-post rasma@ls.fo eller ledende overlæge på psykiatrisk center Tormóður Stórá, lokal 4112

Ansøgningsfrist er 29. januar 2021.

Søg stillingen her

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.