Jobbet "Klinisk psykolog / specialpsykolog til Køge Distriktspsykiatri FACT-team" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 25 C, 4600 Køge

Dit næste skridt

Om stillingen:

Distriktspsykiatrierne i Region Sjælland overgår fra 1. marts 2021 til at arbejde i FACT-teams, hvor funktionen får et mere fleksibelt, akut og udgående præg. Vi har derfor fået økonomi til at opnormere flere af vores faggrupper.

 

Vi søger derfor nu endnu en psykolog/specialpsykolog på fuld tid til Distriktspsykiatrien i Køge til nystartet FACT-team, der dækker kommunerne Greve og Solrød.

 

DistriktsPsykiatrien Køge, som ligger på Sygehusvej centralt i Køge, kommer til i alt at bestå af 3 FACT-teams alle med base i Køge, samlet set med over 30 medarbejdere bestående af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

 

Her udreder og behandler vi fortrinsvis borgere, der lider af psykose, svær affektive lidelse eller personlighedsforstyrrelse, hvor der er brug for en grundig og tværfaglig udrednings- og behandlingsindsats.

 

Hertil har vi udviklet et særligt behandlingsprogram til borgere med PTSD-lidelse og ADHD-lidelse, ligesom vi har udviklet et speciale i udredning af grundlæggende udviklingsforstyrrelser (autisme-området).

 

Den samlede Distriktspsykiatri i Køge har et større gruppeprogram, pakkeforløb og regionsfunktioner.

 

Vi søger en psykolog/specialpsykolog, der selvstændigt kan:

  • Varetage forsamtaler, diagnostiske udredninger generelt og psykologiske undersøgelser, herunder kognitiv testning

  • Interesse for at indgå i udrednings- og behandlingsarbejde i forhold til patienter med PTSD

  • Varetage undervisnings- og formidlingsopgaver, herunder psykoedukativt arbejde og evt. tværfaglig supervision m.v.

 

Da arbejdet foregår i FACT-team skal du være tværfagligt orienteret, kommunikere problemløsende, positivt og konstruktivt og i øvrigt være indstillet på i et mindre omfang at være udekørende og i kortere perioder at agere kontaktperson. Så du skal have kørekort – vi leverer bilen.

 

Recovery-tankerne vokser og udvikler sig hele tiden hos os. Du skal have talent for respektfuld kommunikation og kunne udtrykke håb og finde løsninger i tæt samarbejde med patienten.

 

Hos os får du:

Masser af faglige udviklingsmuligheder og en nær og faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Køge. Med dig bliver I 5 psykologer – hertil SPU´er. Der vil også være en vis tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst. Relevante kurser og efteruddannelse kan søges.

 

Vores arbejdsmiljø:

Vi vil have et godt, trygt og humørfyldt arbejdsmiljø med fokus på opgaveløsningen. Og det har vi. Det er, når vi har succes med at løse vores opgave, at vi får tilfredse og glade medarbejdere, hvorfor vi har et skarpt øje for vores arbejdsgange mv., der påvirker denne del af driften.

 

 

Yderligere oplysninger:

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen og måske et uforpligtende besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Jens Lysgaard Jørgensen på mail: jnjr@regionsjaelland.dk .

 

Samtaler forventes afviklet i løbet af uge 6.

 

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser ligesom vi under en evt. personlig samtale vil bede om 2 referencer fra ledere på tidligere arbejdspladser.

                                                                       

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.