Jobbet "Kliniske lektorer eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik til Videreuddannelsesregion Syd" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Damhaven 12, 7100 Vejle

Dit næste skridt

OBS! Lektoraterne søges via Syddansk Universitets hjemmeside - brug link på denne side.

Brænder du for lægelig videreuddannelse og medicinsk pædagogik, har du lyst til blandt meget andet at komme rundt på sygehusenhederne og i de specialespecifikke uddannelsesudvalg i Region Syddanmark, hvor du sætter fokus på og styrker lærings- og uddannelsesmiljøet?

Den Pædagogisk Udviklende Funktion, Den Lægelige Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, søger sammen med Syddansk Universitet de rette personer til vores team af kliniske lektorer og eksterne lektorer i medicinsk pædagogik til Videreuddannelsesregion Syd.

Stillingen

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik har du sammen med teamet en overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark. Den Pædagogisk Udviklende Funktion kommer primo 2021 til at bestå af et "lektorteam" på ca. 10 kliniske lektorer eller eksterne lektorer fordelt rundt omkring på regionens sygehusenheder og almen praksis.

Du vil på dine "lektordage" især tilbringe tiden på skiftende sygehusafdelinger i regionen og i almen praksis/speciallægepraksis, hvor du sammen med de uddannelseskoordinerende og uddannelsesansvarlige overlæger samt praksiskoordinatorer/-tutorer skal være med til aktivt at styrke, udvikle og uddanne til den bedst tænkelige speciallægeuddannelse i et sundt og givende læringsmiljø.

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i Den Pædagogisk Udviklende Funktion kommer du til at arbejde ud fra følgende principper, hvor du:

 • Løbende deltager i forventningssamtaler ift. opgaver/ansvar og individuel kompetenceplan.
 • Får ansvar for kontakten til en række af uddannelsesansvarlige overlæger, specialer og uddannelsesafdelinger samt almen praksis/speciallægepraksis.
 • Har opsøgende og nysgerrige dage på afdelinger, almen praksis/speciallægepraksis og i uddannelsesudvalg sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger/praksiskoordinatorer.
 • Arbejder i teams og sammen med teamet har ansvaret for bestemte arbejdsopgaver.
 • Har overblik over egne ”lektoropgaver, teamopgaver og opgaver i Den Pædagogisk Udviklende Funktion.
 • Deltager i fælles møder og netværk sammen med alle kliniske lektorer eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik for at styrke Den Pædagogisk Udviklende Funktion som en helhed.

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik vil der være en forventning til, at du:

 • Er en ildsjæl, som brænder for lægelig videreuddannelse.
 • Har lyst til at komme rundt på regionens sygehusenheder/afdelinger samt almen praksis/speciallægepraksis og være med til at holde fokus på, udvikle og implementere det gode uddannelses- og læringsmiljø.
 • Vil være medvirkende til, at vores uddannelsesansvarlige overlæger og praksiskoordinatorer/-tutorer bliver klædt godt på til rollen og funktionen.
 • Er god til at skabe en tillidsfuld kontakt til uddannelseslægerne – også i svære samtaler.
 • Er speciallæge med klinisk funktion på en afdeling eller i almen praksis i Videreuddannelsesregion Syd, hvor der foregår videreuddannelse af læger*
 • Er kvalificeret som klinisk eller ekstern lektor efter Syddansk Universitets retningslinjer**
 • Har erfaring med ledelse og administration af lægelige videreuddannelse (f.eks. praksistutor, uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, inspektor).
 • Har erfaring med og viden om medicinsk pædagogik nationalt og internationalt.
 • Er en god formidler og brænder for at dele din viden.
 • Kan agere i det politiske/administrative system.

I de kommende år vil der i Den Pædagogisk Udviklende Funktion være et særligt fokus på følgende områder, hvor du skal forvente, at du alene eller i et team vil få forskellige opgaver og ansvarsområder indenfor:  

 • Den uddannelsesansvarlige overlæge – introduktion, efteruddannelse og karrierevejen.
 • Synlighed, implementering og installering.
 • Karrierevejen som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik – introduktion, mesterlærer og train the trainer.
 • "Lektoropgaver" og ansvar for opgaver/områder.
 • Medicinsk pædagogik? Teori og metode.
 • Kursusdesign, -udvikling, -implementering og -afvikling.

Ansættelsen

Som klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik ansættes du ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, men "lektorkorpset" er organisatorisk placeret i Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Syd med reference til sekretariatschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Et klinisk lektorat i medicinsk pædagogik udgør 20% af en fuldtidsstilling, svarende til ca. 40 arbejdsdage pr. år.

Fordelingen af "lektordage" til uddannelsesansvarlige overlæger, specialer, uddannelsesafdelinger, almen praksis/speciallægepraksis samt øvrige ansvarsområder og udvikling aftales i forbindelse med den første forventningssamtale efter ansættelsen samt efterfølgende ved forventnings- og udviklingssamtaler.***

En klinisk lektor eller ekstern lektor i medicinsk pædagogik bliver aflønnet med et honorar, og der vil være midler til efter- og videreuddannelse. Hovedarbejdsstedet udbetaler løn, transportudgifter, time- og dagpenge som hidtil og kompenseres herfor af Videreuddannelsesregion Syd i henhold til Region Syddanmarks standardtakster.

*Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 11. december 2019

**Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministerets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

***Ansættelse og aflønning for kliniske lektorer sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 29. november 2012 suppleret med aftale mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Rådet for Lægers Videreuddannelse, Region Syd om Den Pædagogisk Udviklende Funktion og ansættelse af Postgraduate Kliniske Lektorer. Ansættelse og aflønning for eksterne lektorer sker i henhold til Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet af 10. januar 2019

Der vil blive planlagt et introduktionsforløb til "lektorteamet", hvor de kliniske eller eksterne lektorer i medicinsk pædagogik bliver klædt på til opgaven. Der vil også blive planlagt et efteruddannelsesforløb og mulighed for relevant studietur.

Ansøgningen

Stillingerne ønskes besat snarest efter sagkyndig bedømmelse ved Syddansk Universitet og efterfølgende ansættelsessamtale i Den Lægelige Videreuddannelse.

Ansættelsesperioden er tidsbegrænset til 5 år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Den Lægelige Videreuddannelse ved daglig leder af Den Pædagogisk Udviklende Funktion Helle Guldager Aaskoven, telefon 2366 7517, e-mail: Hga@rsyd.dk  eller Sekretariatschef Tine Boesen Larsen, mobil 2460 0487, e-mail: Tibl@rsyd.dk

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx-filer):

Ansættelsessamtale

Ansættelsessamtale: Ca. 3 uger efter, at Syddansk Universitets sagkyndige bedømmelsesudvalg har vurderet ansøgerne, vil kvalificerede ansøgere blive inviteret til ansættelsessamtale i Den Lægelige Videreuddannelse.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion ellert etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.