Jobbet "SPECIALLÆGE – RADIOLOGISK OG NUCLEARMEDICINSK AFDELING, SYDVESTJYSK SYGEHUS, ESBJERG" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Til Sydvestjysk Sygehus, Radiologisk-og Nuklearmedicinsk Afdeling søges en radiologisk speciallæge med interesse for onkoradiologi herunder PET-CT pr. 1.4.2021 eller efter aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Deltid kan evt. aftales.

Vi søger: 

 • En faglig engageret speciallæge i diagnostisk radiologi med særlig interesse og stærke kompetencer indenfor onkoradiologi, herunder PET-CT.
 • En aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed.
 • En medarbejder med positiv tilgang til arbejdet, der elsker udfordringer og vægter det tværfaglige samarbejde højt.
 • En der kan lide at lære fra sig, og tager aktiv del i uddannelsen af yngre læger og andre personalegrupper, som en naturlig del af arbejdet. 
 • En holdspiller der kan være med til at udvikle det gode kollegiale fællesskab.

Vi kan tilbyde: 

 • En afdeling med gode faciliteter i relation til arbejdspladser.
 • En afslappet atmosfære med højt til loftet og et højt fagligt niveau.
 • Prioritering af det faglige miljø og fokus på samarbejde med de kliniske afdelinger omkring optimale patientforløb.
 • Mulighed for deltagelse i evidensbaseret forskning samt uddannelse, og dermed muligheden for at sætte eget præg på udformningen heraf.
 • Mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til afdelingen og øvrige kolleger som helhed.
 • Mulighed for videreuddannelse og udvikling af personlige lægefaglige kompetencer. Vi lægger stor vægt på uddannelse indenfor alle faggrupper.
 • En afdeling i konstant udvikling med spændende udfordringer og plads til ambitioner.

Fakta om afdelingen: 
Afdelingen består af en radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling. Vi er i alt 115 medarbejdere. Afdelingen har gennemgået en omfattende renovering, og er fuldt opdateret med alt udstyr. Afdelingen er inddelt i 5 områder med specialeansvarlige overlæger. Følgende subspecialer: Abdominalradiologi, muskuloskeletalradiologi, medicinsk/neuroradiologi, mammaradiologi og nuklearmedicin. 

​Vi foretager ca. 220.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med FAM, de kirurgiske og medicinske specialafdelinger samt almen praksis.

Afdelingen har funktioner på enhederne i Esbjerg, Brørup og Grindsted.

Som en del af et akutsygehus er der et højt aktivitetsniveau med stort patientflow hele døgnet. Der er stor variation i opgaverne inden for de radiologiske og nuklearmedicinske modaliteter. Vi lægger vægt på det gode samarbejde og gensidig respekt. Vi har patienten i fokus og er optaget af det gode forløb og velfungerende tværfagligt samarbejde. Der er gode muligheder for forskning og udvikling, og afdelingen har etableret en forsknings - og innovationsenhed.

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed, som behandler patienter indenfor næsten alle specialer. Sydvestjysk Sygehus er lige flyttet ind i vores nye sengebygning. Den nye sengebygning indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

En anden meget skelsættende begivenhed for Sydvestjysk Sygehus, er etablering af lægeskolen. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Sygehusets ambition er at skabe Danmarks bedste lægeskole i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører. http://adpresentation.jsworldmedia.com/Video/CustomerView/PS-gFycTgHk%3d

Arbejdstilrettelæggelse:
Afdelingen er fleksibel i relation til tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Som udgangspunkt er stillingen med vagt, hvor man indgår i et 8 skifte vagtrul. Der kan evt. aftales andet så som deltids ansættelse eller vagtreduktion.

Ansøgning:
Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller/kompetenceområder for speciallæger.

Ansættelsen kan være som overlæge eller afdelingslæge afhængig af kvalifikationer.

Såfremt det drejer sig om en overlægeansættelse, kan der være behov for en overlæge bedømmelse, udfyld derfor venligst vedhæftede skema og vedhæft den i ansøgningen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Vi kan hjælpe med praktiske ting.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lene Guldberg Hansen, Sydvestjysk Sygehus, Radiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg eller på mail Lene.Guldberg.Hansen@rsyd.dk.

Sygehusets visioner og mål kan rekvireres hos ledende sekretær Anni Sørensen, Sydvestjysk Sygehus, Radiologisk Afdeling, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg på mail Anni.Soerensen1@svs.rsyd.dk.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2021.

Samtaler forventes afholdt primo marts 2021.

 

Læs mere om Sydvestjysk Sygehus på www.sundhed.dk under ”Sydvestjysk Sygehus”.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.