Jobbet "Recovery-mentorer der vil bidrage til at støtte andre i deres recoveryproces" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Tuborgvej 235, 2400 Kbh NV

Dit næste skridt

Har du haft en psykisk lidelse og er kommet dig? Hvis du vil bruge de erfaringer til at støtte andre mennesker i at skabe en mere meningsfuld hverdag, så hører vi gerne fra dig.

Vi mener, at erfaringen med selv at have gennemlevet psykiske vanskeligheder og gennemgået en recovery-proces ofte udgør en unik og virksom ressource. Som recoverymentor bidrager du til en behandling og rehabilitering med fokus på recovery. Alle, der har oplevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces.

Du bliver en del af Team 2, der består af et stationært intensivt afsnit og et akut modtageafsnit med i alt 17 sengepladser. Du vil få din daglige gang på vores Psykiatrisk Center Københavns matrikel på Bispebjerg.

Hvad kommer du til at lave?
Du bliver ansat i et afsnit, hvor du indgår i personalegruppen. Her bringer du dine personlige erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet.

Du vil være med til at styrke den enkeltes recovery-proces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen.

Du kan  fx indgå i følgende opgaver:

 • Støtte patienter i at formulere personlige mål
 • Indgå i gruppetilbud eksempelvis omkring recovery og ”din gode udskrivelse”
 • Deltage i aktiviteter sammen med patienter og personale
 • Individuelle samtaler med patienter og pårørende
 • Deltage i behandlingskonferencer
 • Følge patienter til aktiviteter udenfor afsnittene
 • Deltage i at udarbejde samarbejdsaftaler, kriseplaner og eftersamtaler med patienterne
 • Bringe brugerperspektivet ind i behandlingsmøder

Hvem er du?
Du har eller har haft en psykiatrisk diagnose, og du har været tilknyttet hospitalspsykiatrien. Desuden har du egne erfaringer med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og egen recovery-proces.

Du har været i gang med din recovery-proces på en måde, hvor du nu formår at vurdere, i hvilke situationer inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for andre, og hvornår du i stedet skal rumme patienters aktuelle udfordringer.

Vi forventer, at du:

 • som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende
 • har IT-kompetencer på brugerniveau
 • har været i gang med egen recovery-proces i minimum et år
 • kan arbejde professionelt ud fra egne erfaringer i mødet med patienter
 • kan motivere andre til at udvikle sig og skabe relationer
 • kan rammesætte og styre samtaler med patienter
 • kan arbejde selvstændigt såvel som indgå i et tværfagligt teamsamarbejde.  

Hvorfor skal du søge jobbet hos os?
Du bliver tilknyttet et team med de øvrige recovery-mentorer fra Region Hovedstadens Psykiatri. I vil mødes for at udveksle erfaringer og få supervision og kompetenceudvikling i forhold til mentorrollen.

Ved ansættelsen tilbyder vi dig et grundigt introduktionsforløb sammen med andre nyansatte recovery-mentorer, så du bliver godt rustet til opgaverne.

Ansættelsen giver automatisk adgang til peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Løn- og ansættelsesvilkår
Timetal efter aftale, men mellem 20-32 timer.

sker på individuel overenskomst med henvisning til FOA’s medhjælperoverenskomst.

Tiltrædelse snarest muligt

Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af vores kliniske sygeplejerspecialister.

Petrine Demandt petrine.langstrup.demandt@regionh.dk eller telefon 38647405

Kamilla Kampmann kamilla.louise.kampmann@regionh.dk eller telefon 38647412

Søg stillingen via link senest den 24. februar 2021

Vi glæder os til at høre fra dig!