Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Geriatrien søger klinisk vejleder til uddannelse af sygeplejestuderende i et 1-årigt barselsvikariat

Mit navn er Henriette, jeg er afdelingssygeplejerske på vores geriatriske sengeafsnit G16. Jeg søger aktuelt en klinisk vejleder i et 1-årigt barselsvikariat, da vores nuværende kliniske vejleder er på barsel.  

Vil du være med til at udvikle G16, som jeg ønsker skal være kendt for sygepleje af høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af udvikling og respekt samt et frugtbart samarbejde. Samtidig skal der være et godt studiemiljø - alt det tilsammen giver arbejdsglæde, hvilket kommer både patienter og personale til gavn.

Om Geriatrisk afsnit G16
Afsnit G16 har plads til 18 patienter. Patienterne er multisyge med komplekse problemstillinger, akutte tilstande, infektion, cancer og flere andre geriatriske og medicinske sygdomme. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 6-9 dage. Vi har et stort patientflow, så du skal forene dig med, at hverdagen er travl.

Vi lægger afgørende vægt på god kommunikation, høj faglighed og nærvær i vores daglige arbejde med patienter og pårørende. Der er et tæt samarbejde mellem de geriatriske sengeafsnit, geriatrisk team og der er tilknyttet en udekørende funktion samt et ambulatorie, således at forløbene er tilrettelagt optimalt for vores patienter.

Dine kommende kolleger består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med forskellig anciennitet, og vi har et godt tværfagligt samarbejde med læger, ergoterapeuter og fysioterapeuter i patientforløbet.

Vi har tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist og klinisk underviser, som du samarbejder med i forhold til undervisning og vejledning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever med særlig fokus på uddannelse og læring i hverdagen.

Som afdelingssygeplejerske er jeg optaget af at medvirke til at skabe et udviklende læringsmiljø i samarbejde med dig og klinisk underviser.

Om studiemiljøet
Du får et samarbejde med palliativ afdeling P20, hvor vi samler de uddannelsessøgende og de to kliniske vejledere samt klinisk underviser til fælles refleksion, undervisning og vejledning. Vi lægger stor vægt på progression og autencitet i læring, og ser det som en fornem opgave at motivere, engagere og udvikle uddannelsessøgende gennem høj faglighed og deltagelse i den daglige sygepleje.

Du vil indgå i uddannelse af sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5. og 6. semester, SSA-elever i Praktik 3 samt radiografstuderende. Der vil i afsnittet være mellem 3 og 7 uddannelsessøgende af gangen.

Du vil i samarbejde med den kliniske underviser få medindflydelse på planlægning og afvikling af de kliniske undervisningsforløb, hvor du spiller en central rolle, særligt i dagligdagens læringsforløb med uddannelsessøgende.

Forventninger til dig
Du skal være ressourceperson for de uddannelsessøgende i planlægning og afvikling af klinisk undervisning i forhold til de respektive uddannelsesniveauer i afsnittet. Du skal kunne styrke den enkeltes selvstændighed, faglige engagement og finde potentiale for læring i klinik hos den enkelte studerende. Du skal kunne se muligheder for læring i de enkelte patientsituationer, som tager hensyn til den enkelte studerendes niveau. Vores holdning er, at den kliniske vejleder er rollemodel i klinisk praksis, hvilket betyder, at du skal være parat til at indgå i den daglige pleje, med læring som formål.  

Vi ser gerne, at du har været færdiguddannet sygeplejerske i minimum 2 år og brænder for geriatrisk sygepleje. Det er en fordel, hvis du har praktikvejlederkursus (1/6 del diplom), og lyst til og interesse for uddannelse. 

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi kan tilbyde et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med weekendvagt hver 3 weekend og deltagelse i vagter ved ferie og sygdom.

Du vil blive introduceret til afdelingen, specialet og til undervisningsopgaven. Der vil blive udarbejdet et introduktionsprogram til dig, så du kommer godt fra start.

Du følges tæt af vores sygeplejerske med klinisk specialistfunktion og klinisk underviser, indtil du er klar til at varetage funktionen selvstændigt.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om os og om stillingen, så er du velkommen til at komme forbi og hilse på. Du kan også ringe eller skrive til mig på telefon 2483 5957 eller på mail: henriette.harwig.madsen@regionh.dk eller til Charlotte F. Kragh (klinisk underviser) mobil 3091 4953 eller på mail: charlotte.kragh@regionh.dk

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Henriette Madsen
Afdelingssygeplejerske G16

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Henriette Harwig Madsen
  henriette.harwig.madsen@regionh.dk
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2020
 • Regionens jobnr.
  229485
 • Quick-nr.
  404695
 • Ansøgningsfrist
  07-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Henriette Harwig Madsen
  henriette.harwig.madsen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2020
 • Regionens jobnr.
  229485
 • Quick-nr.
  404695
 • Ansøgningsfrist
  07-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Geriatrien søger klinisk vejleder til uddannelse af sygeplejestuderende i et 1-årigt barselsvikariat"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.