Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Ledende overbioanalytiker, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Ledende overbioanalytiker til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Patologiafdelingen søger en visionær, dialog orienteret, empatisk og samarbejdsstærk, fagligt velfunderet overbioanalytiker, der kan stå i spidsen for en af landets største patologiafdelinger i tæt samarbejde med den ledende overlæge. Afdelingen er inde i en rivende udvikling og der er store forandringer forude i form af en sammenflytning i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge. Vi ønsker en tydelig leder, som ser fag, ledelse og organisation som et fælles mål, der skal formidles og ledes i faglige fællesskaber – både i afdelingen, på universitetshospitalet og med vore kolleger på alle matrikler og i alle specialer både i sygehusvæsenet og praksis.

Afdelingen er en stor, varieret, spændende afdeling med en bred portefølje og den eneste af sin slags i Region Sjælland.

Lige nu omfatter afdelingen to afsnit, et stort afsnit, der er beliggende i Roskilde og et mindre, der er beliggende i Næstved. Afsnittet i Roskilde tager sig hovedsageligt af kerneydelsen, dog er der er også her et Flow- og et FISH-laboratorium, afsnittet i Næstved varetager hovedsageligt udvikling og molekylærbiologi og er vort center for Folkeundersøgelsen for Livmoderhalskræft.

 

Din opgave bliver, sammen med den ledende overlæge og et engageret, dygtigt og fagligt stolt personale, at videreudvikle afdelingen og gøre denne skikket til at fortsætte sit arbejde på universitetshospitalet i Køge og at implementere næste trin af digitaliseringen af afdelingen. Dette skal udføres samtidig med, at afdelingen er et foretrukket sted at søge arbejde bl.a. pga. det gode arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk. Det er samtidig er et stort ønske, at du medvirker til at styrke den tværfaglige forsknings- og uddannelsesprofil, herunder satsning på internationalisering og samarbejde.

 

Stillingen er ledig til besættelse snarest.

Ledelsesmæssigt indgår den ledende overbioanalytiker i et fælles afdelingsledelsesteam med den ledende overlæge.

Om dig

Vi vægter følgende egenskaber højt

 • At du er handlekraftig og har erfaring og resultater på drift optimering

 • At du har ambition på patienternes, fagets, afdelingens og hospitalets vegne

 • At du har god forståelse for vilkår og rammer i forhold til at arbejde i en politisk styret organisation
 • At du har gode tværfaglige samarbejdsevner med fokus på fælles løsninger til gavn for patienten
 • At du har fokus på et højt informationsniveau og at du kommunikerer klart og motiverende
 • At du har forståelse for arbejdsmiljøets betydning for, at vi kan yde patientbehandling på et højt niveau
 • At du har forståelse for forskningens betydning for patienterne samt for afdelingens udvikling
 • At du er innovativ, modig og konstruktiv
 • At du kan inspirere til udvikling - fagligt og personligt - både egen og andres
 • At du er et organisatorisk talent og tager lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på optimal ressource udnyttelse og optimering af patientbehandlingen
 • At du forstår, og er god til at forvalte ressourcer og økonomi
 • At du formår at rekruttere, udvikle og fastholde kompetent personale

 • At du har en solid ledelseserfaring – gerne fra flere niveauer - og gerne ledelsesuddannelse eventuelt på sigt at kunne overveje at tage en sådan.

Opgaver og rammer

Du vil sammen med ledende overlæge have det overordnede ledelsesansvar for afdelingen.

 • Du har et medansvar for at afdelingen fortsat er en moderne afdeling i udvikling, og den er på forkant med de krav, der stilles til en patientbehandling af høj kvalitet

 • Du har et medansvar for at arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for de ansatte er effektive og koordineres med henblik på at sikre den bedst mulige behandlingskvalitet

 • Du har et medansvar for overordnede fællesprincipper og målsætninger, og mulighed for at påvirke og sætte nye mål for afdelingens drift

 • Du har et medansvar for at tilpasse og udvikle afdelingens aktivitets- og budgetmål

 • Du har et medansvar for at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer via undervisning samt efter- og videreuddannelse

 • Du har et medansvar for at fortsætte udviklingen af forskningsområdet, herunder også bioanalytikerinitieret forskning

 • Du har et medansvar for, at der gennem en aktiv personalepolitik arbejdes for et godt arbejdsmiljø og du fremmer en kommunikation, der sikrer et åbent og tillidsfuldt forhold mellem ledelse og medarbejdere og mellem personalegrupper og medarbejdere indbyrdes

 • Du har et medansvar for at kerneydelserne er baseret på en ansvarlig økonomistyring og budgetoverholdelse

 • Du har et medansvar for at sikre, at afdelingen er en attraktiv uddannelsesafdeling for studerende - både læge- og bioanalytikerstuderende m.m.

 

Hvem er vi

Med udgangspunkt i Region Sjællands og Sjællands Universitetshospitals strategi, er udgangspunktet ”Missionen er patienten og visionen er suveræn kvalitet”. Målet er, at al diagnostik, der udgår fra afdelingen, er foretaget på et højt niveau og med basis i nationale guidelines.

 

Afdelingen har i dag ca. 170 dygtige og engagerede medarbejdere og et årsbudget på ca. 110 millioner kroner. Vores kerneydelser er korrekt diagnostik så hurtigt og effektivt som muligt og optimal anvendelse af moderne metoder, således at vore kolleger kan læse det nødvendige i det afgivne svar og dermed er klar til at iværksætte relevant behandling. Vi sætter personaleudvikling, præ- og postgraduat uddannelse i alle faggrupper højt, og vi arbejder konstant med kvaliteten af vort daglige arbejde. Dette sker med afsæt i vore grundlæggende værdier Professionalisme, Ansvarlighed, Respekt og Tillid.

 

Specialet er vidtrækkende, og udover ren diagnostik deltager vi i sygdomsforebyggelse og lokale og internationale forskningsprojekter.

Patologiafdelingen modtager materiale fra alle regionens sygehuse, speciallægepraksis, specialtandlægepraksis og almen praksis samt privathospitalerne. Vi har alle specialer undtagen thoraxkirurgi og neurokirurgi.

Vi ønsker en ledende overbioanalytiker, der i samarbejde med den ledende overlæge, fortsat vil videreudvikle kerneopgaven og ligeledes understøtte det kollegiale samarbejde på alle niveauer.

Ledelsesmæssigt ønskes en fælles åben og lyttende tilgang til udfordringer og opgaver, som vi i åben dialog finder gode løsninger for.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge ved Patologiafdelingen Birgit Meinecke, 47 32 59 01, vicedirektør Helle Gaub, 24 96 97 34 eller vicedirektør Susanne Lønborg Friis, 29 16 27 02.

 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11.

Ansøgningsfrist: 8. marts 2021.

Inddragelse af repræsentanter fra Patientforum
Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets Patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Birgit Nørnberg
  bmn@regionsjaelland.dk
  56514378
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Ledende bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2021
 • Regionens jobnr.
  011683
 • Quick-nr.
  404723
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Birgit Nørnberg
  bmn@regionsjaelland.dk
  56514378
 • Stillingstyper
  Ledende bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2021
 • Regionens jobnr.
  011683
 • Quick-nr.
  404723
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende overbioanalytiker, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.