Jobbet "Speciallæge i radiologi, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Alsidig radiolog søges til en stilling på Røntgenafdelingen i Vejle-Middelfart

Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling

  • Hvor patienten sættes først
  • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø
  • Hvor vi gerne vil grine hver dag
  • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
  • Hvor du er med i et godt team af gode kolleger
  • Hvor der er ryddede lister hver dag
  • Hvor du kan være med til at definere dine interesse- og arbejdsområder

Er Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart måske noget for dig.

Vi søger en radiolog til en speciallægestilling (afdelings- eller overlæge).

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen. Opgaveglidning er fortsat en vigtig parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service.

Lidt om afdelingen
Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Der er et Mammografiafsnit på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed.

Pr. 01.01.2021 er der fælles afdelingsledelsen på Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart og Røntgen og Scanning, Kolding.

Matriklen i Vejle har, som en del af specialesygehuset i Vejle, en stor onkoradiologisk produktion af fortrinsvis CT. Som en naturlig del af arbejdet er der deltagelse i MDT-konferencer for bl.a. lunge- og kolorektalcancer. Afdelingen har en velfungerende sektion for kolorektal radiologi. Der er stor forskningsaktivitet, og afdelingen har sin egen professor i gastrointestinal radiologi samt en forskningsradiograf. 

Der håndteres radiologiske undersøgelser fra specialerne urologi, ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, ØNH- og øjne. Der foregår et udstrakt samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for Vejle-Middelfart – bl.a. med brug af åbne ambulatorier inden for muskuloskeletal røntgen, røntgen af thorax og UL af abdomen.

Afdelingens produktion (2019): 46.000 CT-scanninger, 21.400 MR-scanninger, 16.500 UL-scanninger, 26.000 Mammografier og mamma-UL, 17.000 mamma-screeninger, 58.500 Skeletundersøgelser, 24.000 røntgen af thorax.

Forventninger til en radiolog på afdelingen
Du er bredt interesseret i almen radiologi, men har også interesse inden for onkoradiologi. Mammaradiologisk interesse kan også imødekommes i udformning af stillingen. Du er interesseret i at arbejde med flere billedmodaliteter inden for radiologien (MR, CT, UL, intervention). Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug. Du forventes at kunne varetage supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger og andre speciallæger. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider.

Det forventes, at du kan deltage i en vagtfunktion, som indbefatter fællesvagt i perioden fra kl. 22-08 med Røntgen og Scanning i Kolding.

Ønsker for arbejdsområder udover ovennævnte søges imødekommet.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Foreningen af yngre læger.

Hør mere om stillingen
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Jakob Møller, jakob.moeller@rsyd.dk

Ansøgning
Du fremsender en motiveret ansøgning med angivelse af referencer, CV og publikationsliste, senest d. 1. april 2021.
Du udfylder skemaet for samtykke til indhentelse af referencer ved samtalen.

Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag.

Der afholdes løbende samtaler og vi ansætter, når vi finder den rette.

Vi glæder os til at høre fra dig.