Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Gentofte

Klinisk bioanalytikerspecialist med ansvar for hæmatologi og koagulation

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital søger klinisk bioanalytikerspecialist med ansvar for hæmatologi og koagulation.

Bioanalytikerspecialisten for hæmatologi (Advia 2120i 3M, Hemalink og DI-60 CellaVision) og koagulation (CS-5100) har ansvaret for at:

 • analysekvaliteten i analyseafsnittet lever op til afdelingens kvalitetsmål
 • opdatering af instrukser og sikkerhedsblade
 • vejlede og bistå ved udbedring af fejl på apparatur
 • sikre at superbrugeren, som er specialistens stedfortræder, får den fornødne kunnen og viden
 • oplære og efteruddanne bioanalytikere og laboranter i områdets analysemetoder, apparatur og funktioner
 • områdets apparatur og inventar er vedligeholdt og er i funktionsmæssig forsvarlig stand
 • reagenser og utensilier til området er til stede, herunder administration af leveringsaftaler, varebestilling, tilsyn og styring af lager m.m.
 • fremkomme med forslag til kvalitetsforbedringer og optimeringer samt igangsætte dette
 • medvirke til planlægning og supervision af bioanalytikerstuderendes arbejde i analyseafsnittet.

Specialisten deltager i relevante interne og eksterne møder samt efter behov i rutinearbejdet. Specialisten har pligt til at følge med i fagets udvikling og har i samarbejde med nærmeste leder og afdelingsledelsen ansvar for egen uddannelse. Stillingen er vagtfri og arbejdsstedet er Gentofte matriklen i samarbejde med Herlev matriklen.
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling
Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler. Klinisk Biokemisk afdeling leverer laboratoriediagnostik til hospitalet samt til praktiserende læger og speciallæger i hospitalets optageområde. Klinisk Biokemisk afdeling har regionsfunktion for autoimmunanalyser og tilbyder udvalgte analyser til hele landet bl.a. gendiagnostiske analyser. Laboratoriet er automatiseret og analysearbejdet udføres hvor muligt på store, automatiserede laboratorieløsninger. Laboratoriet leverer 90% af alle standardanalysesvar indenfor 60 minutter efter modtagelse af prøver fra indlagte el. ambulante hospitalspatienter. Afdelingsledelsen, ledelsesteam, analysesektions-ansvarlige læger og afdelingsbioanalytikere samt stabsfunktionerne er fælles for de to matrikler.
Gentofte matriklen har ca. 55 fuldtidsstillinger hovedsagelig besat af bioanalytikere og prøvetagere. Dertil kommer ca. 25 deltidsansatte, der varetager prøvetagninger i 2 filialer i Rødovre og Lyngby.
Herlev matriklen har ca. 90 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af bioanalytikere og prøvetagere. Årligt varetages ca. 300.000 ambulante besøg i 5 prøvetagningsambulatorier, foretages ca. 70.000 EKG-optagelser samt leveres ca. 15 mio. analysesvar på mere end 300 forskellige komponenter.
 
På Herlev og Gentofte Hospital er ambitionen: GODT BEHANDLET. Det betyder at:

 • Patienterne bliver fagligt godt behandlet
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde.
   

Afdelingen fokuserer på kvalitet og kompetenceudvikling og er akkrediteret efter ISO 15189 og ISO 22870. Optimering af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for patienterne og personalets arbejdsgange. Der er i afdelingen jævnligt bioanalytikerstuderende, der indgår i arbejdsprocedurerne med støtte fra det faste personale.

Vi tilbyder

 • En afdeling med stort fokus på kvalitet, hvorfor du også vil modtage undervisning i vores kvalitetsstyringssystem og kontrolregler
 • En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet
 • Et højt informationsniveau og stor medarbejderindflydelse
 • En arbejdsplads der tilstræber ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, seksuel orientering og religion mm., og hvor enhver form for krænkende adfærd ikke accepteres.

Vi forventer, at

 • du er uddannet bioanalytiker og kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning
 • du har relevant faglig efteruddannelse med såvel praktisk erfaring som teoretisk viden svarende til det pågældende funktionsområde
 • du er indstillet på at deltage i relevant efteruddannelse
 • du er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer – som ikke er støbt i cement, men så længe de ikke er ændret i dokumenterne er de gældende.
   

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Hospitalet har rygeforbud.
 

Ansøgningsprocedure
Vil du vide mere om stillingerne eller information om afdelingen og hospitalet kan du finde oplysninger på www.gentoftehospital.dk/kba eller ringe til afdelingsbioanalytiker Ingrid Mandir (3967 2290) eller ledende overbioanalytiker Kristina Rasmussen (5127 5039).
 
Ansøgningsfristen er den 14.03.2021. Der holdes ansættelsessamtaler i uge 12.
Skriftlig motiveret ansøgning, CV samt kopi af eksamensbevis med karakterer (fra folkeskole, gymnasium, HF, videregående uddannelse) og autorisation skal sendes via linket her på siden.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Kontaktperson
  Ingrid Andrea Mandir
  Ingrid.andrea.mandir@regionh.dk
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Gentofte
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  229996
 • Quick-nr.
  404904
 • Ansøgningsfrist
  14-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Gentofte
 • Kontaktperson
  Ingrid Andrea Mandir
  Ingrid.andrea.mandir@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  229996
 • Quick-nr.
  404904
 • Ansøgningsfrist
  14-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinisk bioanalytikerspecialist med ansvar for hæmatologi og koagulation"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.