Jobbet "2 speciallæger med erfaring inden for affektive lidelser søges til Psykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrien Brønderslev" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Nord: Læger

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Som vores kommende speciallæge bliver du tilknyttet vores afsnit for affektive lidelser, hvor der aktuelt er tilknyttet ca. 370 voksne patienter. Vi er dygtige til det, vi laver, og vi har styr på vores arbejdsgange, patientrettighederne og vores procedurer.
 
Du får dermed frihed til at fokusere på fagligheden, herunder især PTSD området, hvor vi fremover skalerer op og skal være endnu dygtigere til at udrede og behandle. Der vil også være mulighed for at etablere forskningsprojekter
 

Opgaven
Ambulatoriet varetager den almenpsykiatriske behandling af patienter fra Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Kommune. Vi har etableret diagnoseopdelt udrednings- og behandlingspsykiatri fordelt på affektive lidelser og psykose lidelser. Vil tilbyder også udredning og behandling af en række af de øvrige psykiatriske lidelser og herunder også PTSD, ADHD samt autismespektrum lidelser og mental retardering med komorbiditet mv. Du bliver tilknyttet vores afsnit for affektive lidelser.
 
Ambulatoriets primære opgaver er udredning og behandling af mennesker med psykiske lidelser. Behandlingen består af farmakoterapi, psykoterapi, både gruppe- og individuel, støttende samtaler samt psykoedukation. Der er differentieret behandling i forhold til patientens diagnose og grad af lidelse, hvor der tages udgangspunkt i pakkeforløbene.


Du skal hjælpe os med at udvikle PTSD området og sikre, at vi er ajour med nyeste forskning, behandling og udredning. Som vores kommende speciallæge har vi også brug for, at du har lyst til ledelse. Du kan på sigt blive en del af det samlede ledelsesteam, som går på tværs af både det affektive spor og psykosesporet.
 
Vi er uddannelsessted for H-læger og AP-læger, og vi har regelmæssigt tværfaglig undervisning og supervision, hvilket du også bliver en vigtig del af. Vi gør i det hele taget en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, hvor der er plads til at være fagligt ambitiøse og til at have det godt med hinanden. 
 
 
Om dig
Vi søger efter dig, der kan stå inde for flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer:
 
 • Du er uddannet speciallæge
 • Du har specifikke kompetencer inden for PTSD området, og du er opdateret på den nyeste forskning, behandling og udredning inden for området.
 • Du har interesse for ledelse
 • Du er fagligt engageret, motiveret og kan samarbejde
 • Du er udviklingsorienteret, dynamisk og fleksibel
 • Du har interesse for og erfaring med undervisning af yngre læger og tværfagligt personale
 • Du har erfaring med forebyggende arbejde
 • Du har erfaring med forskning eller interesse herfor.
 • Du har gode kommunikative kompetencer
   
 
Om os
Personalesammensætningen i den ambulante psykiatri er tværfaglig; overlæger, afdelingslæger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer. I alt får du mere end 20 særdeles kompetente kolleger i ambulatoriet. Ambulatoriet har dertil en velstruktureret opgavefordeling og dagligdag.
Ambulatoriet har desuden uddannelsessøgende læger og sygeplejestuderende, og det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen af disse på såvel teoretisk som praktisk plan. Således vil involvering i ”bedside” undervisning, teoretisk undervisning samt bidrag til anden klinisk undervisning betragtes som selvfølgeligt.

Du kan læse mere om os herVi tilbyder
Du bliver en del af en udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig-, personlig- og ledelsesmæssig udvikling. Vi har fokus på undervisningsmiljøet, og vi vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet som i samarbejdet internt og eksternt. Vi er dygtige til at samarbejde tværfagligt, og du får gode kolleger og et godt arbejdsklima, hvor vi arbejder ud fra regionens ITOP værdier. Herudover kan vi tilbyde dig:
 • en række spændende udfordringer, og et rationelt miljø at løse dem i
 • gode muligheder for at fortsætte, eller at påbegynde forskningsprojekter
 • særlig fokus på at udvikle arbejdet omkring patientens team.
Praktisk
Forvagten er tilstedeværelsesvagt - 11 skiftet. Bagvagten er et 15 skiftet rul. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger, alt afhængig af kvalifikationerne.

Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2021, og der er tiltrædelse i jobbet den 1. maj 2021 eller straks derefter.


 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.