Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Uddannelsesansvarlig overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus (genopslag)

Vil du være vores nye uddannelsesansvarlige overlæge?

Vores afdeling er kendt for et stærkt uddannelsesmiljø. Den tidligere UAO har været tildelt Region Sjællands uddannelsespris, og den kliniske lektor har fået KU's uddannelsespris.

Der er derfor et stærkt fundament at bygge videre på.

Brænder du for uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger?

Kan du tage medansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen og sætte fokus på uddannelse i dagligdagen?

Har du lyst til at arbejde i en afdeling, hvor du har stor mulighed for at få positiv indflydelse på din egen og de uddannelsessøgende lægers arbejdsdag?

Så er det måske dig, der skal være vores nye uddannelsesansvarlige overlæge per 01.04.21 eller snarest herefter.

 

Den uddannelsesansvarlige overlæge indgår i afdelingens samlede gruppe af læger og arbejder tæt sammen med speciallægerne i det kliniske arbejde og i uddannelsesaktiviteter.

Afdelingen har yngre læger på flere forskellige trin i deres uddannelse fra klinisk basis uddannelse til sidste år i hoved-uddannelsesforløb. Du går derfor foran for at gøre arbejdstid til uddannelsestid, tilpasset den enkelte læges uddannelsesbehov. Du indgår i et tæt samarbejde med skemalæggeren og UKYL for at koordinere fremmøde, så der er mulighed for uddannelse og supervision.

Afdelingen ser uddannelse som en integreret del af patientbehandlingen. Du vil i samarbejde med lederteamet inddrages i planlægning af patientforløb, så de både tilgodeser patientens behov og lægernes mulighed for supervision.

Det ortopædkirurgiske speciale er i høj grad præget af mesterlære, og derfor er supervisionsopgaven vægtet i særlig grad både ved aktiv patientbehandling og i simulationsscenarier. Afdelingen har en plan om at udbygge og udvikle simulationsaktiviteter i sygehusets nye simulationscenter i Athenahuset. Du har en central opgave i at gå foran med at udvikle konkrete programmer og indrette simulationsscenarier evt. i samarbejde med CAMES, som sygehuset arbejder tæt sammen med.

I tæt samarbejde med ledende overlæge og UKYL er du med til løbende at opdatere introduktionsprogram og sikre struktur for introduktion og undervisning i afdelingen med det mål at YL får en stejl læringskurve, så de hurtigt oplever at blive en del af afdelingen.

Vi kan tilbyde:

 • Din tid skal bruges både i klinikken og på uddannelse. Din uddannelsestid kan bestå af egentlig skrivebordsarbejde og kan evt. foregå som hjemmearbejde, men det kan også være vejledning i vejledning til dine speciallægekollegaer eller direkte supervision af uddannelsessøgende læger. Det kan også være ved, at du kaster kræfterne ind på strategiske tidspunkter, der baner vejen for uddannelse af yngre kollegaer. Vi ser meget gerne, at du selv er med til at beslutte, hvordan tiden skal bruges.

 • Fast operationsdag sammen med uddannelsessøgende læge.

 • Region Sjællands kursus i ’Changing the culture’ eller tilsvarende kursus

 • Opbakning til din personlige videreudvikling indenfor medicinsk læring

 • Deltagelse i konferencer om medicinsk læring

 • Indgå i netværk af uddannelsesansvarlige overlæger på sygehuset

 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø, hvor vi samarbejder tæt på tværs af sektioner

UAO har følgende opgaver:

 • Fordeling af vejledere

 • Arrangere vejlederopfølgning samt sikre løbende kompetenceudvikling blandt vejledere sammen med ledende overlæge

 • Vejlede og godkende uddannelsesforløb
 • Følge afdelingens evalueringer af uddannelse og bruge dem til læring til forbedring

 • Bistå ved udfordrende uddannelsesforløb

 • Deltage i ansættelse af I-læger

 • Inspirere kollegaer til bedside supervision incl. feedback metoder

 • Samarbejde med UKYL om planlægning af undervisning

 • Inspirere til uddannelsestiltag i øvrigt

 • Skabe netværk til nationale og internationale uddannelsesmiljøer

 • Holder dig ajour med udviklingen i videreuddannelsen i ortopædkirurgien, samt holde dig ajour med alle afdelingens og regionens uddannelsestilbud

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Nanna Salling.

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Du kan læse mere om Nykøbing F. Sygehus på www.regionsjaelland.dk samt www.komsydpaa.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 15.03.21.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 22.03.21.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.