Jobbet "Overlæge til Intensiv, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med dedikerede og dygtige kolleger på et kommende supersygehus?

Vi søger en kollega der kan starte 1. juni 2021 eller efter aftale.

Vi søger en overlæge til at tage medansvar for vores intensive patienter.

Det multidisciplinære intensivafsnit på SUH i Køge er et niveau II afsnit, som årligt behandler ca. 600 patienter og har aktuelt 10 behandlingspladser. Der er mulighed for CRRT. I 2021 planlægges etablering af foreløbig 2 intermediær senge.

SUH Køge har en række specialer med regionsfunktion. Der er følgende medicinske specialer på SUH: Endokrinologi, Gastroenterologi, Geriatri, Reumatologi og døgndækkende kardiologisk ekspertise. Regionens eneste ØNH og TMK afdeling er beliggende i Køge. De kirurgiske og ortopædkirurgiske specialer varetager flere regionsfunktioner.

Ved ansættelse vil der ud over det generelle kliniske arbejde være mulighed for at byde ind på specielle arbejdsopgaver / ansvarsområder inden for afdelingens mange muligheder, fx.

  • Særligt ansvar for intensive fagområder, f.eks. ernæring, respiratorbehandling og hæmodynamik fra ét af specialer
  • Forskning
  • Simulationstræning
  • Uddannelse af medicinske studenter, læger i introuddannelse og hoveduddannelse

Om afdelingen

De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er i 2019 lagt sammen under én afdelingsledelse

Afdelingen yder ca. 13.000 anæstesier årligt inden for ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi og øre-næse-hals kirurgi og har en opvågningsafdeling med 18 pladser. Der er desuden tilknyttet Tværfagligt Smertecenter til afdelingen, som behandler både akutte og kroniske smerter.

Afdelingen har en Klinisk Forskningsenhed, der ledes af en professor i anæstesiologi med særligt fokus på perioperativ smertebehandling. Afdelingen har derudover en stor forskningsaktivitet inden for intensiv terapi.

Sjællands Universitetshospital forventes i 2025 at være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Anæstesiologisk afdeling skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2025, hvor en helt ny intensiv afdeling med 38 senge skal tages i brug.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi og særlig interesse for intensiv terapi.

Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

  • EDIC I og II og/eller SSAI Intensive Care Medicine uddannelse
  • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner – og villighed til at bidrage og være en god kollega i en lægegruppe hvor det gode samarbejde prioriteres og hvor man er opmærksomme på at hjælpe hinanden og afdelingens andre faggrupper
  • Fagligt inspirerende og evne til at tage initiativer

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Der er i meget sjældne tilfælde mulighed for dispensation fra denne 5-års regel.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen som er 2-delt tilstedeværelsesvagt med 3 læger i vagt. Vagter på anæstesisiden kan forekomme.

Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller. Ansøgning sendes via linket i annoncen.

Ansøgningsfrist

11. marts 2021

Samtale efter aftale.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01 eller specialeansvarlig overlæge Lone Musaeus Poulsen (lmp@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 64 51

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: