Jobbet "Overlæge med ansvar for det tværgående akutte område på Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vi søger en fagligt dygtig, engagereret og dynamisk læge til vores velfungerende team af overlæger.

Du vil få ansvaret for det akutte område, derfor forventer vi, at du har kompetencerne, lysten og erfaringen til at løfte et komplekst og tværgående samarbejde, der forgrener sig ud på hele hospitalet.

Vi kigger efter en kollega, der interesserer sig for både for det medicinske område og akutarbejdet i akutmodtagelsen.

Som ansvarlig for akutområdet er du overordnet ansvarlig for funktionen som anæstesiologisk bagvagt på hospitalet i tæt samarbejde med de afsnitsansvarlige overlæger på vores øvrige kliniske afsnit.

  

Dine kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i anæstesiologi der kan udvikle, formidle og undervise i et komplekst område i samarbejde med mange interessenter. Du skal indgå konstruktivt i teamsamarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, være iderig og trives med forandringer. Vi forventer, at du både kan tage lederskab for og sikre implementering af forandringer.

Vi er en universitetsafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og forskning. Du har derfor engagement og vilje til at støtte op om, eller selv være aktiv indenfor klinisk forskning og kvalitetssikring, ligesom vi forventer at du kan undervise og supervisere mange faggrupper.

Har du nogle særlige kvalifikationer, skal du endeligt angive dem i ansøgningen. Bred fagspecifik anæstesiologisk viden med relevante subspecialiserede uddannelser vil blive vægtet positivt.

 

Om afdelingen 

Anæstesiologisk afdeling Z er opdelt i 9 afsnit: Anæstesiafsnit, perioperativt afsnit, intensiv terapi afsnit, intermediært sengeafsnit, smerteklinik, lægebil, Giftlinjen og sterilcentral.

Desuden betjener vi hospitalet med en række akutte udgående funktioner: MAT-kald, medicinske akutkald, traumekald og hjertestop. Vi betjener også Frederiksberg Hospital med anæstesi til ECT-behandlinger. 

Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen. De enkelte afsnit ledes af en afsnitsansvarlig overlæge og afdelingssygeplejerske. 

 

  • Anæstesiafsnittet betjener hovedsageligt to kirurgiske specialer: abdominalkirurgi og ortopædkirurgi. Vi har derudover også en lang række elektive og akutte opgaver. Der udføres årligt ca. 10.000 anæstesier. Perioperativt afsnit har plads til 14 patienter. 
  • Intensivt afsnit er multidisciplinært og kan varetage intensiv terapi på niveau 2 med plads til 12 patienter.  Afsnittet modtager patienter fra alle af hospitalets afdelinger. Vi har 800-900 årlige patientforløb.
  • Det intermediære afsnit er nyoprettet i efteråret 2020 og kan varetage intermediær behandling af 12 patienter. Aktuelt er de første seks senge åbnet. De resterende senge åbnes løbet af 2021. Vi har plejeansvaret og visitationsansvaret, mens hospitalets stamafdelinger har behandlingsansvaret.
  • Smerteenheden dækkes af to faste læger og består af et ambulatorie, intrahospital tilsynsaktivitet og anæstesiologisk specialbehandling af smerte- og rehabiliterings-udfordrede patienter. 

 

Vagt

Stillingen er vagtbærende på lige fod med afdelingens øvrige overlæger. Aktuelt vil funktion på lægebilen ikke være en del af stillingen.  

I vagten er tilknyttet tre bagvagter på speciallæge eller HU4 niveau og en forvagt.

Den ene bagvagt er primært tilknyttet intensiv, den anden primært på OP, mens den tredje betjener intermediært afsnit og de akutte funktioner på hospitalet.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende

børneattest.  

Vi forventer stillingen besat til 1. april eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Anne Lindhardt på tlf. 2233 0045 

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for

hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Du skal derfor i din ansøgning forholde dig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumenterer dine kvalifikationer inden for hvert område.

 

Motiveret ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.  

Ansøgningsfrist: mandag den 15. marts kl. 12.00 

Samtaler: Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12

 

Vi bygger Nyt Hospital Bispebjerg. Akuthuset, hvor afdelingen kommer til at bo, er en 77.500 kvm. udvidelse af det eksisterende hospital med bl.a. et helt nyt kvinde-barn-center. Forventningen er at vi flytter ind foråret 2023.