Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Erfaren psykolog til nyoprettet stilling i Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

Erfaren psykolog til nyoprettet stilling i Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

Vi søger dig, hvis du er en erfaren autoriseret psykolog, gerne specialist, som brænder for at videreudvikle den psykologfaglige funktion i vores socialmedicinske ambulatorium. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men forventeligt pr. 1. april 2021.

Hvem er vi?
Socialmedicinsk Ambulatorium er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling. Vi fungerer som sundhedsfaglig samarbejdspartner for de kommunale jobcentre og leverer sundhedsfaglige vurderinger og sundhedsfaglig rådgivning til brug i borgeres beskæftigelsessager. Vores kerneopgave er derfor at vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde, herunder at komme med anbefalinger, der kan understøtte en arbejdstilknytning. Vi anser arbejdslivet for at være en væsentlig del af at kunne leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Afdelingen yder sundhedsfaglig rådgivning (sundhedskoordinatorfunktion) i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet, hvor du vil have din daglige gang, ses borgere med komplekse problemstillinger til socialmedicinske helbredsvurderinger efter henvisning fra kommunerne.

Hvad vil din opgave være?
Psykologens primære opgave er at foretage psykologiske undersøgelser/vurderinger af borgere med psykiske problemstillinger med henblik på at beskrive og vurdere funktionsniveauet og anvise konkrete behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, der kan være med til at øge patientens mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover har afdelingen tradition for at prioritere brobyggende opgaver, der kommer patienterne til gavn – det kan være nye opgaver, du kan stå i spidsen for. Der er i afdelingen stor lydhørhed for idéer til at involvere psykologfagligheden både i opgaver inde i huset og ud af huset.

Som vores nye psykolog har du mulighed for i høj grad selv at definere, hvordan du fagligt bedst varetager din funktion og frihed til at tilrettelægge dit arbejde efter dette.

Vores patientgruppe består i høj grad af borgere med kroniske smerter og funktionelle sygdomme. Derudover ser vi et stigende antal borgere med autismespektrumforstyrrelser og almen psykiatrisk psykopatologi.

Hvem er du?

 • Du er autoriseret

 • Du er specialist i f.eks. sundhedspsykologi eller psykopatologi – eller du har kompetencer på specialistniveau inden for dit område

 • Særlige kompetence-/interesseområder kunne f.eks. være funktionelle lidelser, postcommotionelt syndrom, whiplash, smertetilstande eller autismespektrumforstyrrelser

 • Psykiatrisk erfaring er en fordel

 • Du har bred erfaring med psykologisk udredning/undersøgelse af voksne både kognitivt og personlighedsmæssigt og kan samarbejde tværfagligt med bl.a. socialrådgivere og læger.

 • Det vil være en fordel, at du har et vist kendskab til det kommunale system

 • Vi forventer, at du har gode kommunikationsevner mundtligt som skriftligt og er indstillet på, at skriftlighed er en stor del af dit faglige virke

 • Du kan lide at dykke ned i komplekse problemstillinger og lave udrednings- og ”detektivarbejde” for at belyse en sag

 • Du skal have en stærk faglig fundering og motivationen for aktivt at bringe psykologisk viden ind i socialmedicinen, f.eks. på konferencer, via sparring og undervisning, tværfagligt samarbejde, projekter til kvalitetssikring i afdelingen o.l.

 • Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidigt være engageret i afdelingen.

 • Du er interesseret i at bidrage til vidensdeling, f.eks. i form af undervisning og projekt- og kvalitetsudvikling i afdelingen.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en arbejdsplads beliggende selvstændigt på Holbæk Sygehus ca. 10 minutters gang fra  Holbæk Station, hvor der er gode togforbindelser til det øvrige Sjælland, herunder til København.

Arbejds- og socialmedicinsk afdeling har samlet set omkring 50 medarbejdere - læger, psykologer, sekretærer og socialfaglig konsulent. De to specialer har tæt dagligt samarbejde med fælles lokaler, møder, konferencer og udviklingstiltag.

Socialmedicinsk Ambulatorium består af en specialeansvarlig overlæge, en neuropsykolog, 18 læger - heraf 2 psykiatere, en socialfaglig konsulent og 3 sekretærer.

Vi har en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Der er gode muligheder for psykologfaglige kurser og ekstern supervision.

Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt og har tilknyttet et professorat i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering. Der er gode muligheder for karriereudvikling.

Vi har en flot nyistandsat bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og –opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode vil have mulighed for hjemmearbejdstid og at arbejde i toget. Vi aftaler nærmere om din arbejdstilrettelæggelse. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer, men med mulighed for deltid.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Specialeansvarlig overlæge Henrik Greiffenberg, htg@regionsjaelland.dk

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf. 59 48 98 52

Ansøgningsfrist søndag d. 14. marts 2021

Samtaler onsdag d. 17. marts 2021

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Henrik Greiffenberg
  htg@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  17-03-2021
 • Regionens jobnr.
  011770
 • Quick-nr.
  405052
 • Ansøgningsfrist
  14-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Henrik Greiffenberg
  htg@regionsjaelland.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  17-03-2021
 • Regionens jobnr.
  011770
 • Quick-nr.
  405052
 • Ansøgningsfrist
  14-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Erfaren psykolog til nyoprettet stilling i Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.