Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge til Palliativt Team, Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Er du den nye overlæge eller afdelingslæge i Palliativt Team , Sygehus Lillebælt  (SLB) Vejle?

 Palliativt Team Vejle søger pr 1. maj eller snarest derefter en overlæge / afdelingslæge alt efter kvalifikationer.

 

Ansættelsesforhold:

Du vil være ansat i onkologisk afdeling, Vejle Sygehus med funktion i Palliativt Team. Du refererer i dit daglige arbejde til den specialeansvarlige overlæge i palliativt team.

 

Organisation:

Palliativt team er et selvstændigt afsnit organisatorisk hørende under onkologisk afdeling, Vejle Sygehus.

Teamet arbejder i høj grad tværfagligt. Samlet er vi 18 ansatte bestående af følgende faggrupper; læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver, diætist og præst.

Vi bor i ”Kræftpatienternes Hus”, beliggende ved Vejle Sygehus.

 Palliativt team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom uanset diagnose.

 Teamets kliniske funktioner:

 • "Udefunktion”, hvor teamet varetager symptombehandling af alvorligt syge patienter i hjemmet.
 • Palliativ rehabiliteringsfunktion / tidlig palliativ indsats i ”Kræftpatienternes Hus” på Vejle Sygehus for patienter i tidlig sygdomsfase.
 • Varetagelse af den lægelige behandling på Sct Maria Hospice, Vejle
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på SLB matriklerne ( Kolding og Vejle ), deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter. Teamet arbejder på en mere daglig hospitalsbaseret funktion med et tættere samarbejde med de kliniske afdelinger der varetager basis palliation. Eksempelvis tilstedeværelse ved morgenkonferencer, fælles samtaler i ambulatorie mm
   

Ud over den kliniske funktion har teamet ansvar for udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og hospitalssektoren.

Samarbejde:

Palliativt team har et veludviklet samarbejde med de kliniske afdelinger på SLB samt velfungerende tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter i SLB’s optageområde.  Ligeledes tæt samarbejde med Sct. Maria Hospice.

Udvikling:

Samarbejdet på SLB matriklerne er under forsat udvikling og der er fokus på integration af palliation såvel på onkologisk afdeling som på afdelinger, der varetager behandling af patienter med uhelbredelige sygdomme.

Aktuelt arbejdes der i sygehusregi på at lave en samlet strategi for palliation på SLB.

 Undervisning:

 Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt.

Teamet vægter deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

 Dine kvalifikationer:

 Speciallægeuddannelse i relevant speciale

 • Uddannelse som fagområdespecialist er ønskværdig, men nødvendig uddannelse kan evt. erhverves efter ansættelse.
 • Klinisk erfaring og kompetence i relation til alvorligt syge patienter og deres pårørende.
 • Erfaring med og kompetence i tværfagligt samarbejde
 • Interesse i organisation, administration og udvikling
 • Undervisningserfaring
 • Forskningserfaring
 • Kendskab til rehabilitering
 • Lyst og evne til at påtage sig selvstændige ansvarsområder
 • Fagligt engagement, gode samarbejds- og kommunikationsevner samt humoristisk sans er en forudsætning.
   
  Arbejdstid.
  37 timers stilling med tjeneste i palliativt team og funktion på Sct Maria Hospice. Teamet har åbent i dagtid på hverdage. På nuværende tidspunkt deltager teamets læger ikke i region Syddanmarks palliative vagtordning.
   
  Løn: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst. 
   
  Ansøgningsfrist:
  18. marts, forventede ansættelsessamtaler 24-25. marts.
   
  Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Specialeansvarlig overlæge Anette Hygum – 79409100
  https://Funktionsbeskrivelse Overlæge

https://Funktionsbeskrivelse Afdelingslæge

 

 • Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.