Jobbet "Anæstesiologisk Afdeling (Bedøvelse og Intensiv) ved Sygehus Sønderjylland søger en overlæge." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Afdelingen er lokaliseret på to matrikler, Sønderborg og Aabenraa. Hovedarbejdsstedet vil være Aabenraa Sygehus eller Sønderborg Sygehus efter aftale. Uanset hovedarbejdssted forekommer der tjenester på begge matrikler.

Tiltrædelse 01.05.2021 eller efter aftale.

Sygehuset i Aabenraa varetager de fleste akutte funktioner i Sygehus Sønderjylland, og har traumemodtagelse. Der ydes anæstesi til såvel akut som elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, mammae kirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik og psykiatri.
Den kardiologiske og den pædiatriske funktion i Sygehus Sønderjylland er placeret i Aabenraa. Der foretages ca. 7000 anæstesier pr. år.
Intensiv afsnittet i Aabenraa er nyindrettet, og har 6 fuldt udstyrede intensive pladser.

Sygehuset i Sønderborg er under udvikling til et specialsygehus med fokus på dagkirurgi.
Ortopædkirurgisk afdeling har regionsfunktion i håndkirurgi, samt hofte- og knækirurgi placeret i Sønderborg. Vi har høje kompetencer og stort volumen af ultralydsvejledte blokanlæggelser.
Øre- Næse- og Halsafdelingen er placeret på Sønderborg Sygehus. Der foretages ca. 6000 anæstesier pr. år.
Intensiv afsnittet i Sønderborg er nyindrettet, og har 6 fuldt udstyrede intensive pladser.

Overlægerne vil have gode muligheder for at udvikle kompetencer inden for afdelingens subspecialer, og vi har mulighed for at understøtte videreuddannelse, ligesom der er gode muligheder for hjælp til forskning i Forsknings- og Læringshuset.
Der er pr. 01.08.20 ansat en klinisk professor i afdelingen.

Stillingen:
Vi søger overlæger med brede kompetencer med vægt på klinisk anæstesi til begge matrikler.
Aabenraa og Sønderborg Sygehus har akutlæge biler tilknyttet, som bemandes af læger tilknyttet Anæstesiologisk Afdeling, der er således mulighed for at tage præhospitale vagter.

Arbejds- og vagtforhold:
Dagtjeneste på operationsgangen i Aabenraa eller Sønderborg.
1 speciallæge i vagt på operationsgangen i Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt.
1 speciallæge i vagt på intensiv afsnittet i Aabenraa i 7 skiftet 2 delt vagt.
1 speciallæge i vagt på sygehuset i Sønderborg (både intensiv og operation) i 7 skiftet 2 delt vagt (ændres til døgnvagt pr. juni 2021).
1 børneanæstesivagt med vagt fra bolig.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Overlægen ansætte i henhold til aftalen mellem Danske Regioner og Overlægeforeningen.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 lægeroller.

Den som indstilles til ansættelse skal inden endelig ansættelse aflevere børneattest.

Vil du vide mere om Anæstesiologisk Afdeling eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lynge Kirkegaard, lynge.kirkegaard@rsyd.dk, tlf. 23383479.
Yderligere information om Anæstesiologisk Afdeling og Sygehus Sønderjylland kan endvidere findes på www.sygehussonderjylland.dk.

Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet 26. marts 2021.