Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Afsnit for Ældresygdomme på Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Afdelingssygeplejerske søges til sengeafsnit for ældresygdomme på Gentofte matriklen fra 1. april 2021.

Om afsnittet:

Afsnittet har 15 sengepladser, hvor vi plejer og behandler akut indlagte patienter med ældresygdomme. Afsnittet fremstår som et moderne geriatrisk sengeafsnit, hvor indledende udredning og behandling og afklaring af rehabiliteringsbehov ligger til grund for en god tilrettelagt udskrivelse i samarbejde med patient, pårørende og primærsektoren.

Personalegruppen består af både erfarne og yngre sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Din profil:

 • Minimum 5 års erfaring fra et geriatrisk sengeafsnit
 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Dialogskabende og anerkendende ledelsesstil, der sætter patienten i centrum
 • Tydelig lederprofil med evne til at tydeliggøre mål og retning både kortsigtet og langsigtet
 • Arbejder struktureret, målrettet og løsningsorienteret
 • Robust, handlekraftig, initiativrig med evne til at afslutte
 • Flair for ledelse, hvor medarbejderne inddrages
 • Erfaring med rekruttering og fastholdelse af personalet

Afdeling for Medicinske Sygdomme byder på:

 • Du indgår i en 4 delt områdeledelse, der leder afdelingens geriatrisk område, og du bliver medlem af afdelingens samlede områdeledelsesgruppe
 • Du mødes ofte med et netværk af afdelingssygeplejersker i afdelingen
 • Ud over den ledende oversygeplejerske finder du sparring hos områdeleder Annette Due Svensson, afsnittets tilknyttede kliniske sygeplejespecialist, og dine nærmeste afdelingssygeplejerskekolleger
 • Lederuddannelse, hvis du ikke allerede har det

 Yderligere oplysninger om afsnittet v. oversygeplejerske Flemming Olsen på mail Flemming.olsen@regionh.dk

Tiltrædelse 1. april 2021

Ansøgningsfrist er torsdag d. 25. februar 2021 kl. 10.00

OBS! Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 1. marts