Jobbet "Udviklingskonsulent med fokus på værdibaseret digitalisering i Region Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Strategisk Digitalisering, B

Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vil du være med til aktivt at arbejde med den digitale transformation i det nordjyske sundhedsvæsen? Har du interesse for sundhedsvæsenet kombineret med tekniske kompetencer og evne til at omsætte udfordringer til brugbare it-løsninger?

Vi søger en udviklingskonsulent med en teknisk og brugerorienteret profil, der ønsker at arbejde med innovation og udvikling af digitale løsninger i vores udviklingsenhed, som er en del af kontoret ”Strategisk Digitalisering” i Region Nordjyllands centrale it-organisation.

Udviklingsenheden har til formål at understøtte den digitale transformation på regionens hospitaler. Vi digitaliserer og automatiserer arbejdsprocesser, som gør det muligt at levere sundhedsydelser på en ny måde, der hvor teknologien assisterer de sundhedsprofessionelles arbejde. Herunder at udvikle digitale løsninger med henblik på at opsamle, anvende og dele data på tværs af enheder samt at understøtte hospitalernes strategiske indsatser for Region Nordjyllands borgere.

I udviklingsenheden har vi et særligt fokus og kompetencefelt indenfor de kliniske it-systemer, hvor automatisering af arbejdsprocesser fortrinsvis er rettet mod de systemer, som anvendes på regionens hospitaler.

I kontoret er der et bredt fagligt spænd, som blandt andet omfatter ingeniører, softwareudviklere og medarbejdere med klinisk baggrund, hvilket giver et bredt kompetencefelt i forhold til at udvikle og understøtte klinikere og hospitalerne som helhed med forskellige udviklings- og digitaliseringsopgaver.

Vi søger en medarbejder, der igennem uddannelse og job har erhvervet kompetencer, som omfatter udvikling, design og brugervenlighed af it-systemer.

Om opgaven:
I jobbet som udviklingskonsulent vil du komme til at arbejde med udvikling af nye digitale løsninger, som understøtter den kliniske praksis på hospitalerne.

Som udviklingskonsulent vil du sammen med et udviklingsteam have et tæt samarbejde med brugerne af it-systemerne på hospitalerne, og du vil indgå i et vigtigt samarbejde med resten af udviklingsenheden, ledelsen og it-organisationen.

Opgaverne kan omfatte:
 • Udvikling og design af digitale løsninger til brugerne af it-systemerne på hospitalerne samt til regionens borgere
 • Udvikle digitale løsninger fra ide til færdigt produkt med fokus på værdiskabelse, brugerinvolvering og brugeroplevelse.
 • Automatisering af arbejdsgange med udvikling af softwarerobotter m.m. (RDA/RPA)
 • Deltagelse i store og små it-projekter herunder også den nye elektroniske patientjournal (EPJ)
 • Konfiguration af sundhedsfagligt indhold i EPJ (nuværende og kommende EPJ)
 • Arbejde med diverse teknologier på forskellige modenhedsniveauer, mobile applikationer m.m.
 • Udvikling og transition af digitale løsninger i samarbejde med den interne Drift- Forvaltning- og Supportorganisation
Om dig:
Vi søger en person med den rigtige kombination af udviklingskompetencer og erfaring med eller interesse for sundhedsområdet.

Vi forventer, at vores nye udviklingskonsulent har:
 • Kompetencer indenfor brugeroplevelse og design af it-systemer (UX kompetencer)
 • Erfaring/ interesse for den visuelle formidling af it-løsninger til brugerne.
 • Konkrete kompetencer i forhold til udvikling og konfiguration (som blandt andet kan omfatte XML, Java, JavaScript, c#, .NET)
 • Erfaring/ interesse for automatisering, softwarerobotter (RPA/RDA)
 • Interesse for anvendelse af nyere teknologier som Machine Learning/ AI.
 • Erfaring/interesse for softwarearkitektur og samarbejde omkring transition til den interne driftsafdeling.
Som person er du fleksibel, forandringsparat og formår at kombinere tekniske kompetencer samt at kunne kommunikere med brugere og andre interessenter eksempelvis på workshops med klinkere fra hospitalerne.

Du har erfaring med eller interesse for at arbejde i et agilt udviklingsmiljø, hvor du som udgangspunkt arbejder i et tværfagligt team. Du er drevet af at skabe værdi ud fra fælles strategiske mål. Du er interesseret i at kunne arbejde med forskellige roller i de agile metoder, som vi arbejder med i afdelingen, ud fra hvad der er behov for i teamet og i afdelingen.

Du værdsætter humor og en uformel omgangstone, der bidrager til en kreativ og inspirerende dialog både socialt og fagligt.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og gerne med uddannelse indenfor sundheds-it, eller med kendskab til eller erfaring indenfor sundhedsområdet.

Vi tilbyder:
En spændende arbejdsplads med en stor diversitet i arbejdsopgaverne, som har sit primære fokus på at understøtte den digitale transformation på hospitalerne.

Et fagligt inspirerende miljø centreret omkring sundheds-it, hvor værdiskabelse på hospitalerne er en afgørende drivkraft.

Et læringsmiljø som rummer mange forskellige faglige kompetenceområder og muligheder for at tilegne sig ny viden og nye færdigheder.

Om Digitalisering og IT:
Digitalisering og IT har 200 kompetente medarbejdere, som understøtter og videreudvikler digitalisering af sundhedsområdet og har til mål at levere sikker og stabil drift døgnet rundt til de ca. 14.000 brugere og 12.000 it-arbejdspladser i Region Nordjylland.

Ansøgningsfrist er søndag den 21. marts.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 25. marts og fredag den 26. marts.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vicekontorchef Annemarie Lomartire på mobil: 50998198.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Stillingsopslaget omfatter:
 • 2 faste fuldtidsstillinger
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og konkret lønforhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du søge jobbet ved at klikke på SØG STILLINGEN. Kun ansøgninger som er sendt via vores hjemmeside tages i betragtning.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.