Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde

Overlæge i afsnitsledelse for Distriktspsykiatrien i Roskilde

 

 

Vil du være med til at skabe den nye afsnitsledelse i Distriktspsykiatrien i Roskilde?

 

 

Vi søger en overlæge i afsnitsledelse til at indgå i en tre-delt ledelse – bestående af overlæge, afdelingssygeplejerske og psykolog. Aktuelt er vi i færd med at implementere F-ACT modellen, så du vil møde et afsnit i udvikling som du kan være med til at præge og sætte rammerne for fremadrettet. Vores ønske er at tilbyde patienterne evidens-baseret behandling af højeste faglig kvalitet, samt, gennem udvikling og forskning, at bidrage til udviklingen af nye patientcentrerede behandlingstilbud. Du får stor mulighed for at være med til at skabe den nye afsnitsledelse, og vi er klar til nye ideer og har brug for dine specialistkompetencer i forhold til ambulant udredning og behandling af et bredt spektrum af svære psykiske lidelser.

 

Stillingen er vagtfri, men hvis deltagelse i overlæge-bagvagten ønskes kan dette aftales.

 

Velkommen til distriktspsykiatrien i Roskilde

Distriktspsykiatrien i Roskilde (DPR) tilbyder ambulant udredning af og tværfaglig behandling til borgere med psykoser, svære personlighedsforstyrrelser og bipolar lidelse. Ambulatoriet har også et behandlingstilbud til incestramte samt et OPUS team. Personalet består samlet af mere end 30 medarbejdere, hvoraf der aktuelt er fem overlæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), to psykologer (heraf een specialpsykolog), sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og sekretærer.

 

Distriktspsykiatrierne i Region Sjælland overgår pr. 1. marts 2021 til at arbejde i F-ACT teams, hvorfor den aktuelle personalegruppe skal opnormeres for at styrke behandlingsindsatsen. F-ACT er en hollandsk model for ambulant psykiatrisk behandling og står for ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet”. Metoden fokuserer på ”at være der hvor patienten er og ønsker at lykkedes” og med mulighed for fleksibelt at tilpasse behandlingsintensiteten til patientens behov. DPR er midt i den spændende proces med at implementere F-ACT. Vi opretter tre F-ACT teams: et alment F-ACT team for borgere i Køge og Lejre, og to højt specialiserede F-ACT teams der har funktion i forhold til affektive lidelser og patienter med psykisk lidelse på bosteder. Det affektive team uddannes af Kompetencecenter for Affektive lidelser i Region H medens bostedsteamet arbejder ud fra F-ACT principper kombineret med en RoSa model, der er udviklet i Region Sjælland ( https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og-samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx ).

 

Jobbet

Du bliver en del af et velfungerende ledelsesteam, aktuelt bestående af psykolog og meget erfaren afdelingssygeplejerske. Som del af afsnitsledelsen forventer vi, at du bringer dine kompetencer i spil både i forhold til den daglige og fremadrettede ledelse, såvel som i det kliniske arbejde.

 

Det kan vi tilbyde

 • En engageret og motiveret personalegruppe med bred klinisk erfaring

 • Et arbejdsmiljø præget af faglighed og godt samarbejde

 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

 • Mulighed for nedsat tid og vagtfri

 • Du bliver en del af et godt lægekollegialt fællesskab

 

Det ønsker vi af dig

 • Du er engageret og har bred klinisk erfaring

 • Gode samarbejdsevner

 • Gerne psykoterapeutisk uddannelse og erfaring

 • Gerne forskningserfaring

 • Du opfylder sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til syv lægeroller

 • Du indgår i undervisningen af bl.a. lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper

 

Mere om din kommende arbejdsplads

DPR er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

Psykiatrien Øst har i alt 82 senge, heraf har Psykiatrisk Akut Modtagelse 8 åbne senge og en skærmet enhed med 4 senge i Roskilde.

 

Der findes Distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, Distriktspsykiatri for Ældre, 2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande, hertil kommer Klinik for Selvmordsforebyggelse og Shared Care.

 

Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser.

 

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb. 

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Ved behov for flere oplysninger

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21, psykolog Mickey Kongerslev på tlf. 93 57 24 70 eller afdelingssygeplejerske Katja Bergholz-Knudsen på tlf. 20 58 68 97.

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/organisering/afdelinger/Sider/Psykiatrien-Oest.aspx

 

Du vil blive ansat efter overenskomst indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 

Vi indhenter straffeattest ved nye ansættelser.

 

Samtaler forventes afholdt løbende eller hurtigst muligt efter ansøgningsfrist.

 

Forventet start 01. August eller efter aftale.

 

Ansøgningen bedes medsendt oplysninger om cpr. nr.  Eksamens år og resultat og tidligere ansættelser. Den bør endvidere indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer som kræver af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Adresse
  Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  011785
 • Quick-nr.
  405120
 • Ansøgningsfrist
  12-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  011785
 • Quick-nr.
  405120
 • Ansøgningsfrist
  12-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i afsnitsledelse for Distriktspsykiatrien i Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.