Jobbet "Sygeplejerske, ergoterapeut, psykolog til visitatorstilling i Psykiatrisk Visitationsklinik, Psykiatrien Region Sjælland" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Har du lyst til at blive fagligt udfordret?

Har du lyst til at være en del af et godt arbejdsmiljø?

Har du lyst til at visitere patienter til den ambulante psykiatri i Region Sjælland?

Så se her:

Psykiatrisk Visitationsklinik søger en visitator (sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut) med stor erfaring fra Voksenpsykiatrien, eller fra Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der vil være en grundig oplæring.

Visitatoren deltager i daglig visitation sammen med tre andre visitatorer. Der er visitation på alle hverdage året rundt. Som visitator visiterer man selvstændigt ud fra regionens retningslinjer. Ved tvivl konsulteres speciallæger i voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Visitatoren bidrager med input i projekter og opgaver i PVKs nuværende og fremtidige arbejdsområde.

Visitatoren deltager i samarbejde med PVKs samarbejdspartnere både internt i psykiatrien og med henvisere; praktiserende læger, praktiserende psykiatere, kommuner mm.

Ønskede kvalifikationer:

 • Erfaring fra voksenpsykiatrien, eller børne- og ungdomspsykiatrien
 • Gerne specialuddannelse eller videreuddannelse på master niveau
 • Positiv tilgang til opgaven og evne til at indgå i et lille team
 • God til samarbejde både internt og eksternt
 • Stabil arbejdsindsats
 • Arbejder med kvalitet i opgaveløsningen

Vi tilbyder:

 • Indgå i et team med tæt samarbejde
 • Åbenhed og lydhørhed for gode ideer
 • Godt arbejdsmiljø
 • Dagarbejdstid på hverdage
 • Løn efter kvalifikationer

Yderligere information:

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Du er velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Tine Würtz tlf. 51 53 61 88 - twu@regionsjaelland.dk

Eller Psykiatrisk Visitationsklinik tlf. 58 53 61 00 - Psy-visitation@regionsjaelland.dk.

Se mere om Psykiatrisk Visitationsklinik på vores hjemmeside: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-visitationsklinik/Sider/default.aspx

Løn og ansættelsesvilkår:

I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 12.3.2021

Ansættelsessamtale afholdes torsdag d. 18.3.2021

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.