Jobbet "Landssygehuset på Færøerne søger overlæge med speciale i ORTOPÆDISK KIRURGI" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Vi søger to overlæger med speciale i ortopædi til Kirurgisk Center på Landssygehuset til besættelse snarest muligt.

 

Du har som overlæge i ortopæd mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder, vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst. 

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på psykiatri, medicin, pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik.

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik med separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner indenfor oftalmologi og øre-næse-hals halssygdomme samt tandklinik. Derudover er der faste konsulenter indenfor mammakirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder. Mellemvagtslaget er normeret til 4 reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne. Kirurgisk Center har omkring 130 ansatte, fordelt på ca. 100 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens ortopæderne har ansvaret for de ortopædiske patienter inkl. nyhenvisninger.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det kirurgiske område
 • Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation, også til udlandet
 • Bagvagtsfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for det ortopædiske speciale, indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere, og evt. justere udarbejdede ortopædiske patientforløbsbeskrivelser
 • Undervise andre på afdeling, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i ortopædi med bred ortopædkirurgisk erfaring
 • Høj faglig ekspertise
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i afdelingens team
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, Eyðfinnur Olsen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: lseydol@ls.fo eller ledende oversygeplejerske, Elin Vitalis, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: elivi@ls.fo

Ansøgningsfristen er 15. marts 2021

Søg her


Dokumentation for uddannelse og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved evt. samtale. 

Læs mere at om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

http://www.visitfaroeislands.com

www.sightseeing.fo

www.faroeislands.com  

www.torshavn.fo

www.visittorshavn.fo

www.framtak.com