Jobbet " Landssygehuset på Færøerne søger overlæge med speciale i Kirurgi" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Vi søger en overlæge i kirurgi ved Kirurgisk Center på Landsygehuset til besættelse 1. april 2021 eller efter aftale.

Du har som overlæge i kirurgi mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder, vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optageområde på ca. 50.000 mennesker med 160 senge fordelt på psykiatri, medicin og kirurgi inkl. ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik.

Den kirurgiske centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens kirurgerne har ansvaret for de kirurgiske patienter inkl. nyhenvisninger.

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik med separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner indenfor oftalmologi og øre-næse-hals halssygdomme samt tandklinik. Derudover er der faste konsulenter indenfor mammakirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder. Mellemvagtslaget er normeret til 4 reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne. Kirurgisk Center har omkring 130 ansatte, fordelt på ca. 100 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift. Ortopæderne har ansvaret for de ortopædiske patienter inkl. nyhenvisninger. De øvrige fagområder varetages af overlæger indenfor disse fagområder.

Landssygehuset er DDKM-akkrediteret.


Arbejdsopgaver:

 

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det kirurgiske område
 • Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation
 • Bagvagtsfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for det kirurgiske speciale, indenfor givne rammer 
 • Implementere og løbende justering af udarbejdede kirurgiske patient-forløbs-beskrivelser
 • Undervisning og formidling til bl.a. yngre læger i uddannelsesstillinger 

 

Kvalifikationer:

 

 • Speciallæge i kirurgi (evt. kolorektalkirurg)
 • Kan tænke kreativt og handle taktisk og langsigtet
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Gode IT kvalifikationer
 • Lyst og evner til at undervise og formidle viden

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, Eyðfinnur Olsen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: lseydol@ls.fo eller ledende oversygeplejerske, Elin Vitalis, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: elivi@ls.fo  

Ansøgningsfristen er 15. marts 2021

Søg her


Dokumentation for uddannelse og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved evt. samtale.  

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo 

www.visitfaroeislands.com   

www.tourist.fo   

www.sightseeing.fo 

www.faroeislands.com   

www.torshavn.fo 

www.framtak.com