Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Afdelingssygeplejerske til FAM, OUH Svendborg Sygehus

Vi søger pr. 1/5- 21 en afdelingssygeplejerske til Fælles Akutmodtagelse (FAM), Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus.  

Fælles Akutmodtagelse, FAM 
FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus. Afsnittet modtager akutte medicinske og kirurgiske patienter. Fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. Der er skadestue/Fast Track med lægebemanding fra 8.00 - 21.00 og skadeklinik med behandlersygeplejerske fra 21.00 - 8.00. Derudover er der traumemodtagelse fra 8.00 - 21.00. Afsnittet råder over stationære senge til korte indlæggelser. 
Patienterne triageres og sættes i aktuelt behandlingsspor. Nogle patienter behandles og går hjem igen for evt. at fortsætte i et ambulant forløb. Patienter, der kan behandles under 48 timer, indlægges i FAM´s sengeenhed. Patienter, der kræver en længere behandling, flyttes til aktuelt speciale.   

Om Medicinsk Afdeling M/FAM 
Hele afdelingen er normeret til 80 stationære senge og optageområdet er i størrelsesorden 170.000 indbyggere. 
Afdelingen har 3 sengeafsnit:  

 • FAM Sengeafsnit med 16 stationære senge til patienter, der skal være indlagt under 48 timer 
 • Medicinsk Sengeafsnit med 28 senge med følgende specialer: gastroenterologi/hepatologi, reumatologi, endokrinologi og lungemedicin
 • Kardiologisk modtage- og sengeafsnit KARMA & MK med 36 senge. På dette afsnit modtages alle akutte kardiologiske patienter

I Medicinsk Afdeling M/FAM er der ambulant virksomhed inden for følgende specialer: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, lungemedicin samt gastroenterologi. Sidstnævnte fra Sygehusenheden i Nyborg.
I de medicinske specialer er der ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg pr. år. 
I FAM er der ca. 33.600 patientkontakter årligt, heraf er ca. 30 % medicinske.  
Der er ansat i alt ca. 420 medarbejdere, og afdelingens samlede budget er på kr. 240 mio.  

Om stillingen  
Som afdelingssygeplejerske i FAM vil du, sammen med den funktionsansvarlige overlæge, have det ledelsesmæssige ansvar for afsnittet.  Du vil i det daglige skulle samarbejde med afsnittets stedfortræder for afdelingssygeplejerske, afsnittets kliniske sygeplejespecialister og den øvrige plejepersonalegruppe. Derudover skal du samarbejde med de øvrige faggrupper, der kommer i FAM, både i og uden for egen afdeling. 

Du vil indgå i afdelingens ledergruppe, afdelingens sygeplejefaglige forum og gruppen af sygeplejefaglige ledere, hvor du i alle 3 fora vil have stor mulighed for indflydelse og påvirkning af afdelingens strategiske arbejde og kvalitetsudviklingsarbejdet.

Din personalegruppe vil bestå af 63 sygeplejersker og 7 social- og sundhedsassistenter, og du vil få 6 kompetente afdelingssygeplejerskekolleger, der indgår i et godt fagligt, socialt og kollegialt netværk på tværs af M/FAM.

Vi arbejder med familiefokuseret sygepleje og lægger stor vægt på medinddragelse af patienter og pårørende.

Vi forventer, at du: 

 • har ledelseserfaring, samt relevant videreuddannelse inden for ledelse eller er villig til at erhverve dig en lederuddannelse 
 • har klinisk erfaring gerne fra det akutte område - og gerne kendskab til et eller flere medicinske specialer 
 • har talent for at få hverdagen til at fungere tværfagligt og på tværs af afdelinger med en synlig og inspirerende tilstedeværelse, samt en åben og respektfuld kommunikation 
 • har evne til at skabe trivsel i forandringsprocesser 
 • har evne til at formidle viden, samt medinddrage medarbejderne i beslutningsprocesser 
 • har evne til at initiere og facilitere faglige og organisatoriske udviklingsaktiviteter, der sikrer kvalitet i plejen og behandlingen af den enkelte patient 
 • evner at motivere og engagere dine medarbejdere
 • evner at uddelegere opgaver og ansvar på en klar og informativ måde og at følge op på de opnåede resultater 
 • åbent og konstruktivt håndterer uoverensstemmelser mellem andre og tager ansvar for, at der i fællesskab findes løsninger på eventuelle problemstillinger  
 • er beslutsom og handlingsorienteret 
 • er anerkendende og loyal  

Vi tilbyder: 

 • arbejde i en velfungerende afdeling med fokus på sammenhængende patientforløb, kvalitet, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og udvikling 
 • daglig ledelse af selvstændige, dedikerede og kompetente medarbejdere 
 • et tæt samarbejde med afdelingens sygeplejefaglige ledelse og afdelingens øvrige personalegrupper 
 • stor indflydelse på eget jobområde og mulighed for kompetenceudvikling 
 • et højt sygepleje- og lægefagligt engagement i de grenspecialer, der findes i afsnittet 
 • en afdeling med fokus på et godt udviklings- og læringsmiljø og med mulighed for deltagelse i forskellige udviklings- og forskningsprojekter 
 • god mulighed for indflydelse på forskellige kvalitetsudviklingsprojekter i FAM og i hele Medicinsk Afdeling M/FAM

Har ovennævnte vakt din interesse, så er du meget velkommen til at rekvirere jobprofil hos afdelingsledelsens sekretær Pia Størner-Ryberg på følgende mail: sve.m@rsyd.dk, ligesom du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Ann-Britt Juul, tlf. 6320 2102 eller mail: ann.britt.juul@rsyd.dk  for nærmere oplysninger.   

Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, med mulighed for tillæg.  

Ansøgning stiles til oversygeplejerske Ann-Britt Juul, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus og søges elektronisk.
Ansøgningsfristen er den 18. marts 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. marts 2021.  

Læs evt. mere om OUH, samt afdelingen på www.OUH.dk  

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Kontaktperson
  Ann-Britt Juul
  ann.britt.juul@rsyd.dk
 • Adresse
  Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  214499
 • Quick-nr.
  405251
 • Ansøgningsfrist
  18-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Adresse
  Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg
 • Kontaktperson
  Ann-Britt Juul
  ann.britt.juul@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  214499
 • Quick-nr.
  405251
 • Ansøgningsfrist
  18-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingssygeplejerske til FAM, OUH Svendborg Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.