Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingslæge til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet med udefunktion på Færøerne

Ved Patologiafdelingen på Rigshospitalet er en stilling som afdelingslæge med bred patologiinteresse ledig til start pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Patologiafdelingen, Rigshospitalet er en del af Diagnostisk Center, og har som den eneste patologiafdeling i landet diagnostik inden for alle patologiens subspecialer. Afdelingen varetager både hovedfunktioner, regionale funktioner og højt specialiserede funktioner. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med de ligeledes højt specialiserede kliniske afdelinger.


Om Patologiafdelingen
Den ledende overlæge og den ledende bioanalytiker har i fællesskab ansvaret for at lede afdelingen og de ca. 200 medarbejdere, der på læge og AC-siden udgøres af 2 professorer, 29 overlæger, 12 afdelingslæger og 13 uddannelseslæger. Desuden beskæftiges 4 molekylærbiologer, 1 bioinformatiker, 1 biokemiker og en forskningskoordinator. Der er aktuelt tilknyttet 7 ph.d.-studerende og seniorforskere.
I det daglige diagnostiske arbejde lægges stor vægt på et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger, blandt andet ved aktiv deltagelse i de multidisciplinære konferencer, daglige fryseundersøgelser og andre peroperative undersøgelser. Som del af et Comprehensive Cancer Center som Rigshospitalet, omfatter Patologiafdelingens arbejde blandt andet højt specialiseret diagnostik af cancere, og der er stor konsultations- og revisionsaktivitet inkl. lands- og landsdelsfunktion, samt betjening af både Færøerne og Grønland.

Om udefunktionen på Færøerne
Patologiafdelingen på Færøerne er beliggende i Thorshavn og er normeret med 1 speciallæge, 1 bioanalytiker (fordelt på 3-4 bioanalytikere) samt 1 lægesekretær.  Patologiafdelingen er en del af den diagnostiske enhed. Som afdelingslæge med udefunktion på Færøerne refererer man til den ledende overlæge på Patologiafdelingen, Rigshospitalet, og det daglige arbejde koordineres i tæt samarbejde med den ledende bioanalytiker på Patologiafdelingen, Thorshavn.
I stillingen som afdelingslæge med udefunktion på Færøerne forventes det, at man efter en passende oplæring på Patologiafdelingen i København varetager daglige funktioner på Patologiafdelingen i Thorshavn på Færøerne. Her forventes man at varetage de lægelige opgaver i det diagnostiske arbejde herunder udskæring, håndtering af frysediagnostik og mikroskopi. Obduktioner er ikke en del af opgaveporteføljen. Der vil være mulighed for løbende sparring med læger og bioanalytikere i de relevante subspecialer på afdelingen i København.
Som en del af opgaven forventes det, at man i samarbejde med de færøske bioanalytikere er med til at udvikle og optimere det lokale laboratorium, og indsigt i laboratoriedrift er derfor et krav. Man må forvente, at det vil det være nødvendigt med rejser mellem de to matrikler i et omfang af ca. 1-2 gange per måned.
Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse

Kvalifikationer

 • Du er speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med bred interesse for de forskellige subspecialer.
 • Du har stor indsigt i laboratoriedrift og har lyst til at bidrage til optimering og udvikling af laboratoriedrift.
 • Du har lyst til at understøtte specialets udvikling og den digitale proces.
 • Du er god til at tage ansvar og bevare overblikket.
 • Du trives med, at arbejdet rummer stor faglig bredde kombineret med høj grad af subspecialisering.
 • Du samarbejder og netværker ubesværet på tværs af specialer og faggrupper og er en udpræget teamspiller.
 • Du navigerer godt i et travlt arbejdsmiljø og er god til at kommunikere klart mundtligt og skriftligt.

Løn- og ansættelsesforhold
Er i henhold til gældende overenskomst for hhv. afdelingslæger i henhold til underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.


Ansøgning
Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller. Desuden vedlægges speciallægeautorisation, CV samt motiveret ansøgning.
Ansøgningsfristen er 8. marts 2021 kl. 12.00. 

Samtaler forventes afviklet i uge 10 og 11.

Yderligere information
For yderligere information om afdelingen og stillingens indhold kontaktes ledende overlæge Jane Preuss Hasselby, Jane.Preuss.Hasselby@regionh.dk , telefon +45 3545 5457.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. Centrets 36 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.
Centret rummer
Afdeling for Røntgen og Scanning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Patologiafdelingen, Klinisk Immunologisk Afdeling (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorium), Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Genomisk Medicin, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
  jane.preuss.hasselby@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230134
 • Quick-nr.
  405254
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
  jane.preuss.hasselby@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230134
 • Quick-nr.
  405254
 • Ansøgningsfrist
  08-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet med udefunktion på Færøerne"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.