Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Afsnitsansvarlig overlæge til Respirationscenter Øst, RCØ, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neurocentret, Rigshospitalet, Glostrup

Vi søger en afsnitsansvarlig overlæge til RCØ til ansættelse 1. juni eller efter aftale.

Har du lyst til at være med til at lede og udvikle RCØ sammen med de to afdelingssygeplejersker og RCØ´s øvrige medarbejdere i et tværfagligt samarbejde med kontakt til patienter/brugere, børn/voksne med kronisk respirationsbesvær, både ambulante, indlagte og i hjemmene, i et lægefagligt team bestående af 5 overlæger (2 speciallæger i anæstesiologi, 2 speciallæger i intern medicin og dig)?

Så kunne denne stilling være noget for dig.  

Du skal være speciallæge i anæstesiologi, eller andet relevant speciale (f.eks. pædiatri, intern medicin eller neurologi) og have mindst 5 års erfaring som speciallæge. Stillingen er vagtfri.

Om RCØ  

RCØ er et højt specialiseret afsnit i Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte og varetager diagnostik (polygrafi, spirometri m.m.) og behandling (f.eks. CPAP-, NIV-, og invasiv hjemmerespiratorbehandling) af børn og voksne, der lider af sjældne og kroniske respirationssygdomme fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. RCØ varetager også oplæring af respiratoriske hjælperhold til varetagelse af hjemmerespiratorbehandlingen.

Vores aktiviteter er steget betydeligt igennem de seneste år. Der er aktuelt tilknyttet ca. 275 hjemmerespiratorpatienter med hjælperhold og ambulatoriet har ca. 1600 patienter tilknyttet. Vi har 8 sengepladser fordelt på et 7 og et 3 døgns afsnit.  

Behandlingen i RCØ foregår i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejepersonale, fysio- og ergoterapeuter og socialfaglige rådgivere. Formålet er at give patienter den mest optimale respiratoriske støtte og behandling, så de i videst muligt omfang kan leve et frit og selvbestemt liv i hjemmet med så få begrænsninger som muligt.  

Vi arbejder med udviklingen af vores patientforløb ud fra et værdibaseret sundhedsperspektiv. Det betyder, at vi er i gang med omlægning af flere ambulante forløb, bl.a. til mere behovsstyrede, virtuelle kontakter og oplæring af hjælperhold på patienternes hjemsygehuse samt ambulante besøg i patienternes hjem. Vi anvender i stigende omfang telemedicinske løsninger. Sammen med andre afdelinger arbejder vi med nye patientforløb tilpasset patienternes behov.

Vi har mange forskellige samarbejdspartnere. Det drejer sig om hospitalsafdelinger og specialer i Region Hovedstaden og Region Sjælland, patientorganisationer, rehabiliteringsinstanser og andre offentlige myndigheder, herunder Færøerne. Opførelsen af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup vil skabe muligheder for bedre samarbejde med de neurorehabiliterende specialer om sammenhængende patientforløb og skabelse af nye samarbejdsrelationer. Der er også et godt samarbejde med de øvrige respirationscentre i Aarhus (Vest) og Odense (Syd). RCØ har internt et tæt samarbejde med de øvrige afsnit i afdelingen og Afdeling for Intensiv Behandling af Hjerne og Nervesygdomme, som varetager den lægelige vagtfunktion på RCØ.  

Dine arbejdsopgaver 

Du kommer til at indgå i afsnitsledelsen sammen med de to afdelingssygeplejersker. Du får en væsentlig rolle i den fortsatte udvikling af behandlingen og patientforløbene. Du refererer til afdelingsledelsen og kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe.

I samarbejde med de øvrige læger skal du deltage i diagnostik og behandling af indlagte og ambulante patienter, herunder børn, samt rådgivning. Arbejdet indebærer bl.a. analyse af natmonitoreringer (Polygrafier), opstart og kontrol af både invasiv og non-invasiv respiratorbehandling og behandling af akutte medicinske patienter med tilknytning til RCØ.  

Om dig

 • Fagligt velfunderet til at varetage behandlingen af kronisk respirationsinsufficiens
 • Lyst til ledelse i et tværfagligt team gerne med ledelseserfaring
 • Indstillet på tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientens behov og ønsker
 • Visionær, innovativ og nytænkende
 • Lyst og gerne erfaring med arbejde i en kompleks organisation med mange in- og eksterne samarbejdspartnere

Vi tilbyder  

 • Et visionært, ambitiøst og tværfagligt arbejdsmiljø i fortsat udvikling med stort fokus på innovation i samarbejde med patienterne og andre interessenter  
 • Muligheder for forskning og deltagelse i efteruddannelse og kongresser  
 • Et afsnit med stort patient-flow, mangeartede problemstillinger og store faglige udfordringer og krav
 • En nydannet afdeling med nye og innovative muligheder for sammenhængende patientforløb sammen med vores samarbejdspartner bl.a. I Neurorehabiliteringshuset. RCØ er et afsnit i Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte. Afdelingen har afsnit beliggende både i Glostrup og på Blegdamsvej, men tænkes samlet i Glostrup.
 • Høj faglighed, professionalitet og tværfagligt samarbejde og et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.   

Hvis du synes dette er noget for dig, så send din ansøgning på nedenstående link. Ansøgningen skal skrives, så dine kompetencer indenfor de 7 lægeroller fremgår. Løn og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og din faglige organisation. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Afdelingsledelsessekretær Maja Löween, telefon 3863 2107.

Ansøgningsfrist mandag den 10. marts kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10, evt. begyndelsen af uge 11.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Rune Vedelsdal, telefon 35454917 eller e-mail: rune.vedelsdal@regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Rune Vedelsdal
  rune.vedelsdal@regionh.dk
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi & Intern Medicin & Neurologi & Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  230142
 • Quick-nr.
  405272
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Rune Vedelsdal
  rune.vedelsdal@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi & Intern Medicin & Neurologi & Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  230142
 • Quick-nr.
  405272
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afsnitsansvarlig overlæge til Respirationscenter Øst, RCØ, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neurocentret, Rigshospitalet, Glostrup"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.