Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Børn og unge sengeafsnit 6, højt specialiseret neurorehabilitering, søger social og sundhedsassistent til vikar ansættelse

I børn og unge sengeafsnit 6 her vi en vikar stilling ledig i perioden 1. juni – 31. december, stillingen er med vagtfordelingen primært dag- og aftenvagter og er på 37 timer pr. uge.
Forventet tiltrædelse den 1. juni 2021 eller snarest der efter.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter primært fra hele Vestdanmark, men også enkelte fra Østdanmark.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede afsnit: Tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk sengeafsnit, Kognitiv sengeafsnit samt børn og unge sengeafsnit. Til alle afsnit er tilknyttet en klinik.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte.  

Børn og unge sengeafsnit 6 rehabiliterer børn og unge der har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver en højspecialiseret neurorehabiliteringsindsats. Vi modtager patienter med meget komplekse problemstillinger direkte fra akut sygehuset, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes.
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger, som kræver en høj grad af specifik viden i forhold til den sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering.
Forældrene er ofte medindlagt og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge.

Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 45 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog og hjerneskadekoordinator, som alle er tilknyttet klinikken.  Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i team omkring det enkelte barn i tæt samarbejde med forældrene. Vi har en forventning om at man, efter oplæring, kan varetage funktionen som ansvarshavende sygeplejerske for de 8 børn/unge, som vi har indlagt.

Ud over ansvar for de monofaglige opgaver ved den sub akutte patient vil dit fokus være på den neuropædagogiske strategi og tilgangen til barnet/den unge i forhold til den sygeplejefaglige intervention. Det kan feks. være tilgang ved kognitive problemer og agiteret adfærd, som kan ses ved PTA (post traumatisk amnesi). Dette fordrer, at du som person har kompetencer til selvstændigt, at kunne handle i sub akutte situationer samt kan stå i situationer med agiterede patienter og handel ud fra foreskrevne procedurer.
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til brugen af dine sygeplejefaglige tilgange i barnets/den unges neurorehabilitering.

Som ny kollega er det et stort ønske, at du har følgende kompetencer:
 • Det er en fordel, at du er fagligt velfunderet i det pædiatriske speciale, og at du som person hurtigt kan skabe overblik og handle derefter.
 • Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde tværfagligt (interdiciplinært)
 • Du må gerne have erfaring fra neurologisk – og neurokirurgisk speciale.
 • Det er et krav, at du har erfaring med at arbejde med forældre og familier i krise
 • Du skal som person være rummelig og anerkendende i din tilgang
Som ny kollega kan vi, tilbyde dig følgende:
 • stor vægt på monofaglig udvikling inden for specialet
 • fastlagt monofaglig undervisning
 • fastlagt monofaglig og tværfaglig introduktion til specialet
 • tilknyttet mentor og specialeansvarlig sygeplejerske
 • en udfordrende og spændende dagligdag
 • stor indflydelse på egen vagtplan, da sygeplejepersonalet selv udarbejder vagtplaner, hvor vi prioriterer, at der gennemsnitligt arbejdes hver 2-3. weekend
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v, vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afsnitsleder/afdelingssygeplejerske Beth Selmer tlf. 7841 9340 eller specialeansvarlige sygeplejerske Inger Hagen Haffgaard tlf. 7841 9348

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 10. marts 2021

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 16.03. 2021
For at søge jobbet skal du anvende Emply, tryk på Send ansøgning herunder for at komme videre til ansøgningsskemaet. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Beth Selmer
  7841 9340
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  29263
 • Quick-nr.
  405276
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Beth Selmer
  7841 9340
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  29263
 • Quick-nr.
  405276
 • Ansøgningsfrist
  10-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Børn og unge sengeafsnit 6, højt specialiseret neurorehabilitering, søger social og sundhedsassistent til vikar ansættelse"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.