Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Reservelæge i introduktionsstilling, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1, Roskilde

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er en étårig stilling som reservelæge i introduktionsstilling ledig fra den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er placeret i Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 i Roskilde.

Stillingsnr. 3800420-52-i-03

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland

Børne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.

Undersøgelse og behandling finder sted ud fra såvel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang og foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå med din lægefaglige viden. I det tværfaglige samarbejde vil der være lægefaglig supervision af dine funktioner. Du får fast vejleder og regelmæssige vejledningssamtaler.

Introduktionsstilling

Den 1-årige introduktionsstilling er placeret i ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 i Roskilde. U1 har en velfungerende gruppe af læger og psykologer, og der er stort fokus på et trygt læringsmiljø med vejledning og mulighed for daglig sparring.

I foråret gennemfører vi en omorganisering og opnormering af U1, med det formål at skabe mere nærhed, øget behandlingseffekt og specialiseret faglighed.

Afsnittet har i dag 20 sengepladser, og modtager patienter i såvel akutte som elektive forløb. Efter forårets omstrukturering kommer U1 til at bestå af U1 alment afsnit med 8 senge, samt U1 intensivt afsnit med 4 modtagesenge og 8 intensive senge.

Afsnittet er etableret ved Roskilde Fjord, i en bygning fra 2012 som på bedste vis understøtter de børne- og ungdomspsykiatriske opgaver i relation til døgnregi, herunder både individuel behandling og miljøterapi. I samme bygning er der desuden et selvstændigt afsnit til børn med 9 pladser.

Personalet i U1 arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret, miljøterapeutiske ramme og er organiseret i teams. Miljøterapien tilrettelægges i forhold til hele gruppen af unge, samt individuelt ud fra den enkelte unges ressourcer og behov. Vi arbejder systematisk med undersøgelser og behandlingsplaner.

Personalet er meget engagerede og lægger vægt på åbenhed. Et fast punkt på personalemøder er vores trivsel. Vi prioriterer sikkerhed højt og arbejder aktivt for at skabe et sikkert miljø for såvel de unge patienter som personalet.

Læs mere om afsnit U1 her

Du tilbydes børne- og ungdomspsykiatrisk introduktionskursus, og der vil være mulighed for at deltage i et psykoterapeutisk grundkursus.

 

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion

 • Et spændende år på en dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt

 • Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø

 • Deltagelse i børne- og ungdomspsykiatriens uddannelsestilbud

 • Tværfaglig supervision af såvel psykoterapi som sagsbehandling

 • Supervision og teoretisk indføring i psykoterapi for uddannelseslæger

   

Løn og ansættelsesvilkår

 • Løn i henhold til gældende overenskomst.

 • Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere. Der vil i løbet af 2021 blive indført døgndækning af den lægelige forvagt i afdelingen.

 • Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 25 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse. I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat en seniorforsker samt to Ph.d.-studerende. Læs mere om Forskningsenheden her

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen,  

51 16 79 99.

 

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

 

Ansøgningsfrist: 15. april 2021

 

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Jesper Pedersen
  jpee@regionsjaelland.dk
  58538006
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Reservelæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  011822
 • Quick-nr.
  405283
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Jesper Pedersen
  jpee@regionsjaelland.dk
  58538006
 • Stillingstype
  Reservelæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  011822
 • Quick-nr.
  405283
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1, Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.