Jobbet "Psykolog til barselsvikariat på 15 timer i Center for Kønsidentitet Odense, CKIO, som er en relativt nyoprettet klinik under Endokrinologisk afdeling M" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Odense, Danmark, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vikarstillingen som klinisk psykolog er ledig til besættelse per 1. maj 2021 og løber frem til den 1. maj 2022. Psykologen refererer til funktionsleder og psykolog for klinikken og i dennes fravær til afdelingsledelsen.

Foruden den ledende psykolog er centeret bemandet med medicinske læger, gynækolog, sygeplejerske, psykiater og sekretær, alle i deltidsstilling. Patientgrundlaget er patienter, som oplever udfordringer i forhold til kønsidentitet, og hvor langt de fleste patienter ønsker kønsbekræftende hormonbehandling og eventuelt kirurgi.

Om stillingen

Som psykolog vil du skulle deltage i et tværfagligt team, og hvor din selvstændige funktion især vil være at udrede og støtte patienter, som opfatter sig som transkønnede og derfor ønsker kønsbekræftende hormonbehandling og eventuelt operation. Udredningen foregår som udgangspunkt via samtaler, hvor der optages en bred bio-psyko-social primærjournal. Via opfølgende samtaler skal det så afklares, hvordan patienten opfatter sin kønsidentitet og seksualitet, hvordan eventuel kønsdysfori kommer i spil, og om patienten socialt er kommet ud med sit oplevede køn m.v. Psykologen vil også skulle deltage i tværfaglige konferencer, hvor patienter efter endt psykolog-udredning skal fremlægges til tværfaglig vurdering, f.eks. med henblik på godkendelse til kønsbekræftende hormonbehandling og operation.

Mange transkønnede har ikke psykiske problemstillinger ud over den frustration det giver at føle sig født i den forkerte krop. Men med en ny lovgivning fra 2018 er det gældende, at patienter, som opfatter sig som transkønnede, gerne må have f.eks. psykiatriske lidelser eller somatiske sygdomme ved siden af den kønsmæssige problemstilling. I samtalerne med patienterne vil psykologen derfor i mange tilfælde skulle medvirke til at tage stilling til om det f.eks. er en psykiatrisk problemstilling, som farver kønsidentitetsopfattelsen, eller om kønsproblemstillingen kan ses uafhængigt af en eventuel psykiatrisk lidelse

Det forventes, at psykologen kan:

  • Tilrettelægge og koordinere hensigtsmæssige patient-udredningsforløb i samarbejde med den tilknyttede funktionsleder/psykolog, og hvor også rådføring med endokrinolog, gynækolog eller psykiater er mulig.
  • Være god til at vurdere og formidle psykologiske problemstillinger og fremlægge på tværfaglige konferencer.
  • Gennemføre og være ansvarlig for den psykologfaglige kvalitet i centeret samt
  • dokumentation af denne i patientjournalen.
  • Medvirke i udvikling af samarbejdet med patienter og relevante samarbejdspartnere.
  • Aktivt medvirke til at øge centerets vidensniveau og bidrage til udvikling af fagområdet.
  • Bidrage til fagområdets udvikling i nationale og internationale fora.  

Ønskede formelle kvalifikationer

  • Psykolog med godkendt dansk autorisation og gerne med videreuddannelse som specialpsykolog eller specialist i psykoterapi.
  • Viden om fagområdet transkønnethed, somatik og psykiatri og interesse i tværfaglighed.
  • Gode evner til samarbejde med patienter, personale og samarbejdspartnere.

Se funktionsbeskrivelse.

Vi tilbyder

En spændende arbejdsplads indenfor et felt, som er i rivende udvikling både klinisk, forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt. Vi er en arbejdsplads med højt fagligt ambitionsniveau og en forskningsbaseret tilgang til løsning af opgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde med respekt for de enkelte faggruppers bidrag til den samlede behandling.

Vi bestræber os på at have et godt arbejdsmiljø med en god tone og god humor.

Arbejdssted

Center for Kønsidentitet, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

Yderligere oplysninger kan indhentes hos

Funktionsleder og psykolog, Torben Bæk Klein (telefon 20231088)

Sidste frist for ansøgning: Mandag den 22. marts 2021, kl. 12.00.

Samtaler forventes at finde sted: Torsdag den 25 marts 2021.