Jobbet "Specialeansvarlig overlæge søges til en overlægestilling ved Neurorehabiliteringen i Grindsted." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Den rette ansøger vil blive tilbudt Master-class kursus i neurorehabilitering ved Købehavns universitet, næste gang dette udbydes.

Det vil ligeledes være muligt at få en ugentlig forskningsdag inden for området, såfremt man har opnået ph.d grad eller har anden relevant forskningsbaggrund.

Ved Neurorehabiliteringsafdelingen i Grindsted er der en ledig stilling som specialeansvarlig overlæge pr. 1-6-2021 eller efter aftale. Stillingen kan betragtes som en opnormering.

Vi søger en dygtig engageret neurolog/Geriater/neurokirurg, med ambitioner om at videreudvikle faget. Vi vægter dine personlige kompetencer inden for samarbejde, kvalitet og uddannelse af yngre kollegaer højt.

Vi søger en læge der har interesse og gerne erfaring med Neurorehabilitering. Du vil sammen med de øvrige læger, plejepersonale og terapeuter få ansvaret for vores Neurorehabiliteringsafdeling i Grindsted.

Der vil være et krav om en ugentlig dag i demens klinikken på Esbjerg matriklen, såfremt ansøger har geriatrisk baggrund.

Der stilles store krav til Team spirit, venlighed og imødekommenhed, både overfor patienter, pårørende og ikke mindst kollegaer. Dette er omdrejningspunktet i dette tværfaglige miljø.

På Neurorehabiliteringen tilbyder vi helhedsorienterede neurorehabiliteringsforløb på tværfaglig basis. Vores afsnit råder over 28 sengepladser til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende og individuelt, ud fra diagnose, grad og kompleksitet af skadefølger, og er derfor af varierende varighed. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 3 uger.

På afdelingen udføres FEES undersøgelser til synkevurdering, og der vil være mulighed for at behandle med botox. Der er ligeledes mulighed for at få udført både CT-C og MR-C skanninger i Grindsted

I den daglige klinik er der fokus på afklaring såvel som udvikling af funktionsevnen, med det formål at bidrage til en så høj grad af selvstændig funktionsevne og livskvalitet i det fremtidige beskæftigelsesmæssige og sociale liv som muligt. Rehabiliteringens omdrejningspunkt er patient- og pårørendeinddragelse. I forbindelse med afslutning af forløbene videreformidles beskrivelser og anbefalinger til den kommunale sektor. Det faglige miljø er præget af engagement, højt fagligt niveau, en udviklings- og læringsorienteret tilgang samt et åbent og fleksibelt tværfagligt samarbejde.

Hjerne og nervesygdomme afdeling ved Sydvestjysk sygehus ,SVS:
Vi er en velfungerende neurologisk afdeling med egen afdelingsledelse. Der er to sengeafsnit tilknyttet, 17 neurologiske/ apopleksi senge i Esbjerg og 28 neurorehabiliteringssenge i Grindsted. Derudover modtager vi de akutte patienter i en nyindrettet FAM, med 10 enestuer i vores afsnit. Vi er aktuelt 14 speciallæger og 12 yngre læger ansat. Derudover er der 3 neuropsykologer, en hovedpinepsykolog samt deltids neurofysiolog.

Vi har regionsfunktion inden for Hovedpine, Trombolyse, Neurorehabilitering, Sklerosebehandling samt neurogene smerter( CRPS)

Afdelingen har ca. 350 forløb i Grindsted pr.år, 1000 udskrivninger fra sengeafdelingen i Esbjerg og 2000 fra FAM

Derudover er der en ambulant aktivitet på ca. 20.000 besøg

Afdelingen er i en vedvarende udvikling, både mhp. Forskning, kvalitet og uddannelse af vore yngre kollegaer.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, vil vi gerne byde dig ind til samtale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tillæg for områdeansvar er en mulighed.

Hør mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge  

Allan Thimsen Pedersen, tlf. 30355957.  eller mail: allan.thimsen.pedersen2@rsyd.dk

Ansøgning:

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Se yderligere og udfyld skema her. 

• Medicinsk ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

​Der er ansøgningsfrist d.11-4-21 .  Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfrist, efter aftale med ansøger.

Om Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. 

Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med ny etableret heliport, en ny dagkirurgi samt en ny sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin også på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

​Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.Se https://www.businessesbjerg.com/da/jobsoegende/ eller se mere om Esbjerg her.