Jobbet "Psykologer søges til Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed på Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 9, 2. sal., 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Vi søger 2 psykologer til Onkologisk Afdeling og Palliativ Enhed på Sjællands Universitetshospital.

Klinisk Onkologisk afdeling og Palliativ Enhed på Sjællands Universitetshospital er en stor afdeling, fordelt på 5 matrikler, hvoraf de største er Næstved og Roskilde. Vores mål er at fastholde og videreudvikle en servicemindet og sammenhængende afdeling, der leverer ydelser af høj kvalitet med patienten som partner. Med dette som afsæt – og kombineret med et sundt arbejdsmiljø – er det vores hensigt at skabe en attraktiv onkologisk afdeling, som skal være både borgerens og den sundhedsprofessionelles foretrukne valg.

Afdelingen varetager medicinsk behandling, pleje og lindring af patienter med onkologiske kræftsygdomme i hele Region Sjælland. Vi varetager samtidig den specialiserede palliative behandling af patienter med livstruende sygdom og komplekse palliative problemstillinger. I palliationen har vi både sengeafsnit, ambulatorier og udkørende funktion.

Onkologisk Afdeling bliver i 2021 desuden ansvarlig for en nystartet regional ’Klinik for senfølger efter kræftbehandling’. På sigt er det ambitionen, at borgernes mentale håndtering af senfølger efter kræftbehandling bør være en del af klinikkens tilbud.

Afdelingen har hidtil haft 1 fuldtids psykolog tilknyttet, men ønsker - i forbindelse med opslag af psykologstillingen - at udvide til 2 psykologer. Én eller begge psykologer kan med fordel være deltidsansatte, men det er ikke et krav. Årsagen til udvidelse af stillingerne er afdelingens tiltagende faglige og geografiske udbredelse. Vi ser gode udviklingsmuligheder i, at den samlede mængde af opgaver i stillingerne varetages af 2 personer med lidt forskellig profil og erfaring.

De nedenfor beskrevne opgaver og kompetencer skal således ikke nødvendigvis forstås som krav til hver enkelt ansøger, men som afdelingens samlede behov for opgavedækning og kompetencer fra de 2 personer, som søges ansat under dette opslag.

Dine arbejdsopgaver:

 • Samtaler med patienter og pårørende
 • Indgå aktivt i det tværfaglige samarbejde i palliationen
 • Systematisk supervision af medarbejdere i palliationen og behovsstyret supervision af medarbejdere i onkologi
 • Bidrage til afdelingens forskning og udvikling
 • Organisatorisk og ledelsesmæssig sparring
 • Undervisning og kompetenceudvikling af patienter, medarbejdere og i mindre grad af samarbejdspartnere

Vi forventer, at du:

 • Har klinisk erfaring og interesse for det sundhedspsykologiske område, herunder gerne erfaring med palliation
 • Har lyst til patientkontakt
 • Har erfaring med/interesse for undervisning og supervision
 • Har erfaring med udviklings- og forskningsarbejde
 • Er samarbejdsorienteret og i stand til at arbejde selvstændigt
 • Er indstillet på en fleksibel arbejdstilrettelæggelse med fremmøde på flere matrikler i Region Sjælland
 • Har lyst til at arbejde i en kompleks organisation og med komplekse problemstillinger

Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og alligevel være forankret i et dynamisk miljø med afdelingens andre personalegrupper, patienter og pårørende.

Hos os får du mulighed for at bidrage med dine specifikke kompetencer, i en tværfaglig sammenhæng med høj grad af nærvær, engagement og professionalisme.

Stillingen ønskes besat, så snart du kan tiltræde.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål;
Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen 41 41 18 01.

Ansøgningsfrist:
5. april

Ansættelsessamtaler planlægges i Roskilde:
12. april fra kl. 12:30

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: