Jobbet "Introduktionsstilling, Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital, er en introduktionsstilling i Intern Medicin ledig til besættelse 01.05.21.

Hvem er vi?

 • Vi er en afdeling, som udreder og behandler patienter med akut og kronisk nyresvigt herunder en række intern medicinske problemstillinger. Vi har eget patientoptag og indgår derfor ikke direkte i Akutmodtagelsens bemanding. Vi står til rådighed for henvendelser fra egne patienter, praktiserende læger og kolleger fra andre afdelinger/hospitaler døgnet rundt. Vi arbejder på tværs af faggrupper, for en høj faglighed, en høj patienttilfredshed og et godt arbejdsmiljø med fokus på uddannelse, videreudvikling og forskning.
 • Vi arbejder på to matrikler, Herlev og Hvidovre.
 • Vi er en afdeling på ca. 180 medarbejdere, hvoraf ca. 22 er læger. Afdelingen er inddelt i 3 områder: Et hæmodialyseområde med ca. 200 patienter, et sengeafsnit med 20 senge, et dagafsnit og et ambulatorium med almen nefrologi og peritonealdialysebehandling.

 

Vi tilbyder dig:

 • Introduktion til intern medicin med rig mulighed for at lære diagnostik og behandling af almene og intern medicinske problemstillinger samt opbygge kompetencer i det nyremedicinske speciale
 • Varierende arbejdsopgaver med vagtfunktion, stuegang og ambulatorium
 • Et godt uddannelsesmiljø med tæt supervision og sparring i et spændende fagligt miljø med daglige konferencer og specialerelevante indlæg
 • Et dynamisk og velfungerende tværfagligt samarbejde mellem faggrupper samt med andre afdelinger
 • Mulighed for at deltage i forskning- og kvalitetsprojekter

 

Vi forventer, at du:

 • Er nysgerrig, læringsvillig og udviser engagement, både fagligt og i afdelingen
 • Kan arbejde selvstændigt, kan prioritere i egne opgaver og har gode samarbejdsevner
 • Har lyst til at arbejde med akutte og kroniske patienter samt tager ansvar for at skabe det gode patientforløb med involvering af såvel patienter som pårørende
 • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af kollegaer, medicinstuderende og plejepersonale
 • Bidrager til at fastholde vores gode arbejdsmiljø og kollegialitet på afdelingen


Stillingsbeskrivelse:

Stillingen er en fuldtidsstilling med ambulatorie-, stuegang- og vagtfunktion. Stillingen er vagtbærende med vagt fra vagtværelse i to-holdsdrift. Vagten er som hovedregel 7-8 skiftet, men afvigelser herfra kan i perioder forekomme. Læger i introduktionsstilling er ikke beskæftiget i udefunktionen på Hvidovre Hospital.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomster.

Ansøgning: 

Hvis du vil vide mere om stillings- og funktionsbeskrivelse er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Mørk Hansen, telefon 38681538.

Oplysninger om Herlev Hospital kan hentes på www.herlevhospital.dk

Ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes online via linket her på siden.  

Ansøgningen har sidste frist 12.04.21 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende