Jobbet "Reservelæger i uklassificerede stillinger til Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

Afdeling for Psykoser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæger i uklassificerede stilling pr. 01.05.2021 eller efter aftale. Stillingerne er tidsbegrænset i et år.
 
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit, hvoraf det ene er et afsnit med Særlige pladser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed.
 
Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca. 9 vagter på henholdsvis 18 uger (bagvagt) og 19 uger (forvagt).

Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner.
 
Du kan læse mere om stillingerne i Funktionsbeskrivelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Signe Dolmer på telefon 2112 8254.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via Psykiatriens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 9.april 2021.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 16.april , evt. via video.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.