Jobbet "Vil du være med til at uddanne fremtidens sygeplejersker? " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Afdeling for Nyresygdomme har fået mulighed for at styrke vores uddannelse af sygeplejestuderende. Afdelingen har allerede et godt læringsmiljø med mange tilfredse studerende, men vi har en ambition om at blive endnu bedre.

Vi etablerer derfor en studieunit i vores sengeafsnit med tre kliniske vejledere, en praktikvejleder og en klinisk underviser. Sammen er de ansvarlige for afdelingens uddannelsesforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Der er derfor et tæt samarbejde med løbende koordinering og forventningsafstemning.

Vi søger en klinisk vejleder, der ønsker at være med i vores uddannelsesgruppe og løfte uddannelsesopgaven sammen med os. Du vil blive medansvarlig for alle elementer i uddannelsesforløbene og medvirke til at sikre, at vores studerende har det godt og trygt hos os og støtte dem i at opnå deres læringsmål.

Om os

Afdeling for Nyresygdomme varetager pleje og behandling af patienter med benigne og maligne sygdomme på højt specialiseret niveau. Vores forløb er meget varierede fra ambulante kontrolbesøg og elektive behandlinger til indlæggelser af akut syge patienter og kroniske dialysepatienter med dialyse- og uræmirelaterede komplikationer. Vi har et af landets største dialyseafsnit og udreder desuden donorer til nyretransplantation. Vores målsætning er, at vores patienter og deres pårørende oplever sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet i et samarbejde, hvor de føler sig inddraget i beslutninger om deres behandling. Sengeafsnittet har 20 sengepladser, hvor vi modtager både planlagte og akutte patienter.

Afdelingen modtager sygeplejestuderende i 1., 2., 4., 5., og 6. semester. Vi har løbende sosu-assistent elever i praktik og engang i mellem har vi ambulanceassistentelever og radiografstuderende på besøg. Vi er glade for vores studerende og elever, vi ser dem som en ressource og sætter en ære i at uddanne fremtidige kolleger.

Vi er en afdeling med personale der er glade for hinanden, arbejder godt sammen og hjælper/støtter hinanden på kryds og tværs. Der foregår en del sociale aktiviteter, hvor også studerende og elever inviteres.

Dine opgaver

 • Samarbejde med klinisk underviser, kliniske vejledere og praktikvejledere om uddannelse i afdelingen
 • Medvirke til at vi opfylder kravene i de enkelte semesterbeskrivelser
 • Planlægge studieforløb
 • Varetage bedside vejledning og supervision
 • Facilitere refleksion over praksis
 • Sikre sammenhæng mellem teori og klinik
 • Løbende evaluere med de studerende og understøtte deres trivsel
 • Deltage i og facilitere undervisning
 • Afholde studiesamtaler, evt. eksaminer, feedback og feedforward
 • Medvirke til udvikling af det gode læringsmiljø
 • Sikre sammenhæng mellem præ- og postgraduat uddannelse

Vi tilbyder

 • Stillingen er på 37 timer pr. uge med vagt hver 4. weekend. Du kommer fortrinsvis til at arbejde i dag- og aftenvagter, da den primære opgaveløsning retter sig mod de studerende.
 • Introduktion til afdelingen i 8 uger hvor du er uden for normeringen.
 • Funktionen som klinisk vejleder udgør 7½ time per uge uden for normering.
 • Klinisk vejleder-uddannelse inden for 1 år svarende til 1/6 diplomuddannelse.
 • 2 temadage årligt mhp. kompetenceudvikling med afdelingens øvrige uddannelsesansvarlige samt afdelingens kliniske underviser.
 • Regelmæssig pædagogisk sparring med klinisk underviser samt øvrige kliniske vejledere v. semesterstart og afslutning af semestre.
 • Fortsat uddannelse i vores speciale i strukturerede læringsspor, som indgår i et flerårigt kompetencetrinsprogram med fokus på udvikling inden for kompleks, medicinsk sygepleje.
 • Lønudvikling sideløbende med din kompetenceudvikling. Løntillæg som klinisk vejleder gives efter endt introduktion.

Indenfor det første år tilbyder vi desuden følgende kurser:

 • Oplæring i peritonealdialyse
 • Nefrologisk grundkursus
 • Akut nefrologi
 • Oplæring i akutte og komplekse tilstand.

Dine kvalifikationer

 • Du er sygeplejerske med mindst 2 års erfaring.
 • Du har stor interesse for uddannelse og læring.
 • Du er tålmodig, åben og god til at se andres potentiale.
 • Du kan lide at lære fra dig og dele dine erfaringer og se andre vokse.
 • Du er samarbejdsorienteret.
 • Du inddrager patienten i planlægning af behandlingen.
 • Du kan agere som rollemodel.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at du har nefrologisk erfaring.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte klinisk underviser Laila Heldal på tlf. 38683117/38682941. Du kan også kontakte ledende oversygeplejerske Lotte Grønning på tlf. 38682871.