Jobbet "En stilling som Klinisk Jordemoderspecialist til svangre- barselsafnitet på Sjællands Universitetshospital Roskilde er ledig til besættelse 1. juni 2021" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000

Dit næste skridt

Har du lyst til at være med til, at give de 2400 familier, der årligt har deres graviditet, fødsel og barsels forløb på SUH i Roskilde et godt forløb?

 

Sjællands Universitetshospital i Roskilde arbejder hele tiden på,

at kvinden / familien skal opleve høj kvalitet i alle ydelser.

Som led i at højne kvaliteten, har afdelingen besluttet at ansætte en klinisk jordemoderspecialist til svangre – og barselsgangen.

Formålet er at skabe ro og overblik og dermed give de gravide og barslende kvinder samt deres familier de mest optimale forløb.

 

Afdelingen er en specialafdeling med 2400 fødsler årligt.

Vi har: et ultralydsafsnit, en fødegang med 6 fødestuer, et svangre – barselafsnit med 22 senge og

Jordemoderkonsultation på 4 adresser.

 

Den kliniske jordemoderspecialist skal som udgangspunkt arbejde på alle hverdage i dagtid. Der kan forekomme enkelte aften, nat og weekend vagter.

 

Vi søger kliniske jordemoderspecialister der:

Har mindst 5 års erfaring fra specialafdeling og et godt fagligt overblik

Har visioner for faget og afdelingen

Kan fastholde overblikket i travle situationer

Kan anvende ressourcerne på den bedst mulige måde

Har gode samarbejdsevner som kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og mangfoldighed

Har lyst til at engagere sig fagligt og menneskeligt i afdelingen

Har sociale og menneskelige kompetencer, der medvirker til at skabe ro og godt arbejdsklima i hverdagen

 

Ansvars – og kompetenceområde for den kliniske jordemoderspecialist er følgende:

  • sikre en stabil daglig drift

  • udarbejdelse og implementering af faglig vejledninger

  • deltage i klinisk praksis

  • medvirke til uddannelse

  • tage initiativ til udvikling

 

De kliniske jordemoderspecialister har tæt samarbejde med: jordemoder-, sygepleje-, læge- og jordemoderledergruppen samt de uddannelsesansvarlige jordemødre, neonatal afsnit, operationsgangen, anæstesiafdelingen og svangreambulatoriet.

Nærmeste leder er chefjordemoderen.  

 

Ansøgningsfrist d. 14.4.21

Der afholdes samtaler i uge 16

Den fulde stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos nedenstående kontaktperson

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: