Jobbet "Kvalitetsmedarbejder til Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk Biokemi: Stab

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En stilling som kvalitetsmedarbejder i staben på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig pr. 1. maj 2021 eller efter aftale. Har du et godt kendskab til kvalitetsarbejde, specielt med fokus på områderne patientsikkerhed og ISO15189 akkreditering inden for det diagnostiske område, er stillingen her måske noget for dig. Kvalitetsmedarbejderen har ansvaret for planlægning af afdelingens interne audit, samt funktionen som lead auditor på en stor andel af disse audits.
Klinisk Biokemisk Afdeling har været akkrediteret efter ISO15189 siden 2016. Afdelingsledelsen ønsker at kvalitetsmedarbejderen skal være en bærende kraft i videreudviklingen af afdelingens akkreditering. Ligeledes ønsker afdelingsledelsen, at kvalitetsmedarbejderen er med til at gøre processen omkring akkreditering mere levende i hele organisationen.
 
Om jobbet
 • Være en bærende kraft i videreudviklingen af afdelingens ISO15189 akkreditering
 • Forestå planlægning af afdelingens audits, samt være lead auditor.
 • Vedligeholde en del af afdelingens organisatoriske kvalitetsdokumenter
 • Være patientsikkerhedsnøgleperson i afdelingens behandling af UTH’er
 • Kontaktperson til DANAK
 • Deltage i generel kvalitetsarbejde/kvalitetsovervågning
 • Evt. deltage i udvikling af en ny laboratorievejledning, eller vedligehold af den eksisterende.
Vi forventer
Der kan være forskellige veje til jobbet og forskellig erfaring, der gør dig til den helt rigtige kandidat. Det daglige arbejde kræver dels, at du kan arbejde selvstændigt, samt at du kan indgå i tæt samarbejde og faglig sparring med forskellige faggrupper, herunder bioanalytikere, kemikere og læger.
 • At du har et udvidet kendskab til diagnostiske laboratorier eller lignende
 • At du har erfaring med intern audit
 • At du har kendskab til/erfaring med akkreditering, gerne efter ISO15189
 • At du kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst, samt agere proaktivt
 • At du har et godt humør, gode samarbejdsevner og et stort engagement
 • At du kan og tør tage medansvar i forhold til videreudviklingen af afdelingens akkreditering
 • Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund
Vi tilbyder
 • En funktion med mange forskelligartede opgaver
 • Et fagligt spændende og udfordrende arbejdsmiljø
 • Engagerede og erfarne kollegaer
 • Fleksibel arbejdstid
 • Tæt samarbejde med afdelingsledelsen
Hvem er vi?
Klinisk Biokemisk Afdeling hører under Klinik Diagnostik og er en af landets største afdelinger med over 200 medarbejdere. Vi er i dag beliggende på flere matrikler med laboratorieafsnit på Aalborg Universitetshospital Syd og Nord, Farsø, Hobro og Thisted. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge og 7 afsnitsledende bioanalytikere. Afdelingen understøtter hospitalets vision om at skabe effektive og sammenhængende patientforløb i og på tværs af sektorer.
Udover bioanalytikere og laboranter har vi piccoliner, sekretærer, læger og kemikere. Årligt udfører vi ca. 10 mio. analyseresultater og har omkring 850.000 patientkontakter.

Vi har fokus på udvikling af bioanalytikerfaget, hvor diagnostiske samarbejdspartnere og fagspecialistfunktionen, står højt på dagsordenen. Ligeledes er introduktion og vedvarende uddannelse af den enkelte medarbejder prioriteret. Vi er en moderne afdeling, der arbejder på højt fagligt niveau under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse. Vi er til stadighed med til at udvikle specialet, hvorfor forskning, udvikling og undervisning er synlige og vigtige dele af afdelingen.

Arbejdsmiljøet prioriteres højt og alle medarbejderes trivsel, faglige og personlige udvikling er væsentlig for afdelingens positive udvikling. Ud over en undervisningspolitik med kompetenceskoler for personalet, varetager vi undervisning for medicinstuderende, og er praktiksted for bioanalytikerstuderende.

Vi er DANAK akkrediteret, og arbejder efter ISO 15189 standardens retningslinjer.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge, Annebirthe Bo Hansen, på telefon 24425201 eller pr. mail på annebirthe.bo@rn.dk

Det praktiske
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Samtalerne forventes afholdt i uge 15.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.