Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

 

Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

 

Ved infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH er en introduktionsstilling i intern medicin ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Hvem er vi?
Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for infektionsmedicin, det vil bl.a. sige at patienter med CNS infektioner, spondylodiscitis, andre svære infektioner og div. tropesygdomme overflyttes til infektionsmedicinsk afd. efter aftale.

Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit hhv. et infektionsmedicinsk afsnit med 15 sengepladser, herunder 4 semi-intensive sengepladser og 2 isolationsstuer, samt 2 dedikerede COVID-afsnit med i alt 26 sengepladser.

Derudover er der tilknyttet et daghospital og ambulatorium. I Dagshospitalet ses især udrednings patienter som kan følges og behandles ambulant. I ambulatoriet ses pt med kroniske infektioner (e.g. HIV og viral hepatitis), immundefekter og patienter med længerevarende behandlingsforløb. Afdelingen har endvidere et ambulatorium for COVID senfølger og Indvandrermedicinsk klinik. Som introduktionslæge vil man have funktion i et yngre læge ambulatorium hvor nogle af de hyppigste henvisningsdiagnoser er bl.a. neuro-borreliose, feber uden kendt årsag, endvidere se udskrevne patienter fra inf.med afd. i opfølgningsforløb.

Som introduktionslæge har man vagtforpligtigelse i den fælles akut modtagelse FAM og er indplaceret i mellemvagt-/ sweeper vagtlaget. I FAM varetages modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter inden for den brede internmedicinske patientgruppe.

Vi tilbyder:  

  • Godt introduktionsprogram og uddannelsesmiljø  
  • Godt lærings- og arbejdsmiljø med fokus på supervision og fast ugentlig undervisning  
  • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel afdelingen som på FAM. Introduktion til det infektionsmedicinske speciale ved varetagelse af både stuegang og yngre læge ambulatorium.
  • Mulighed for at vælge tilknytning til et eller flere speciale områder med arbejdsplanlægning herefter.
  • Højt fagligt engagement   
  • Afdelingen er forskningsmæssigt aktiv, og vil gerne fremme allerede igangværende eller initiere akademisk aktivitet hos introduktionslæger

Vi forventer:    

  • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.   
  • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.   

Løn- og ansættelsesforhold:    
Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Såfremt du kommer til samtale, må du påregne, at der indhentes referencer.

Hør mere:   
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge, PhD Anne Øvrehus, tlf. 6541 2645 eller på E-mail: anne.oevrehus@rsyd.dk   

Ansøgningsfristen er torsdag den 8. april kl. 12.00   
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 15.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.   
 
Du kan læse mere om os på
http://www.ouh.dk/wm238367