Jobbet "Læger søges til Sisimiut" er udløbet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Minimum 3-6 måneders ansættelse.

 

Vi tilbyder:

 • Et fagligt udfordrende lægejob med patientkontakter indenfor næsten alle specialer
 • Et tæt velfungerende samarbejde med stedets øvrige personalegrupper samt mulighed for telefonisk supervision/sparring med overlægerne i Nuuk
 • Dette er job hvor du primært arbejder med almen medicin i ambulatoriet. Tillige indlægger du og behandler hyppigst infektionsmedicinske- og psykiatriske patienter. Tillige overflyttes der patienter til videre specialiseret behandling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk
 • Af og til udføres små kirurgiske indgreb, men vi forventer ikke at du har kirurgiske kompetencer

 

Vi søger dig, der:

 • Gerne er almen mediciner. Andre læger med gode almen medicinske kompetencer, samt yngre læger der har erfaring nok til at gå i selvstændig vagt er også velkomne til at søge
 • Udover de faglige kompetencer er evnen, og viljen, til respektfuldt samarbejde højt prioriteret

 

Om os:

 • Sisimiut Regionssygehus er en del af Region Qeqqa. Vi har 3 tilhørende bygder Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguaq og i alt ca. 73 ansatte. Sisimiut er Grønlands andenstørste by, vi betjener ca. 6.000 indbyggere
 • Vi er 6 læger i alt, går normalt i 5 skiftet vagt
 • Regionssygehuset har et velfungerende ambulatorium samt skadestue og en sengeafdeling, hvor der er plads til 19 indlagte patienter i alle aldre og forskellige sygdomsmønstre
 • Der er daglige adgang til laboratorie, røntgen og ultralyd
 • Desuden har vi somatisk/psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangreomsorg, fysioterapi, venerea og præventionsklinik samt sygeplejekonsultation, operationsstue og apotek

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. september 2021

 

Ansøgningsfrist: 8. april 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på telefon (+299) 86 88 68 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.