Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Kvalitetskoordinator søges til Afdelingen for Brystundersøgelser ved Herlev og Gentofte Hospital.

Til Afdelingen for Brystundersøgelser søges en kvalitetskoordinator 37 timer ugentlig med ansættelse snarest muligt.

Afdelingen
Afdelingen for Brystundersøgelser er en nylig administrativ fusion af de 2 mamma radiologiske enheder på HGH og RH. Den fysiske sammenlægning forventes at ske ved årsskiftet 2021/2022 på Gentofte Hospital. Indtil da vil tjenestestedet primært være på Afdeling for Brystundersøgelser på RH-matriklen.

Arbejdsopgaver
Stillingen indeholder mangeartede selvstændige arbejdsopgaver, som kræver en selvstændig, omhyggelig, visionær og ansvarsfuld person, som vil få en central rolle i at sikre den bedste patientbehandling på afdelingen.

Du vil bl.a. skulle arbejde med:

 • Styring af klinikkens kvalitetsstyringssystem Jf. Bekendtgørelsen 669 inklusive varetagelse af dosisovervågning og auditeringer og jf. De kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark.
 • Varetage opgaver for strålebeskyttelseskoordination jf. Bekendtgørelse nr. 669, bilag 2.
 • DKMS- indrapporteringer.
 • Varetage utilsigtede hændelser i klinikken inklusive formidling og korrektion/forbedring i samarbejde med klinikledelsen.
 • Varetage behandling af klagesager for klinikledelsen.
 • Implementering af viden og kliniske retningslinjer.
 • Opdatere informations- og dokumentationsmateriale herunder vejledninger og instrukser i samarbejde med superbruger, de klinisk ansvarlige sundhedspersoner, kvalitetsradiografer og klinikledelsen.
 • Ansvarlig for vedligeholdelse af instrukser og vejledninger i kvalitetsstyringssystem D4/VIP.
 • Varetage opgaver i forhold til eventuelle kvalitetsbrist for at sikre høj patientsikkerhed og optimale patientforløb.
 • Mødeleder ved kvalitets- og patientsikkerhedsmøder.
 • Iværksættelse og behandling af patient- og klienttilfredshedsmålinger.
 • Vejledning og undervisning i strålebeskyttelse for ansat personale og studerende på alle niveauer.
 • Ressourceperson indenfor udvalgte faglige og /eller kvalitets- og strålebeskyttelsesområder internt og eksternt i forhold til klinikken.
 • Varetage introduktionsprogram for nyansatte.

Faglige krav og kompetencer

Vi forestiller os, at du:

 • Er uddannet radiograf med dansk autorisation, gerne videreuddannelse i kvalitetssikring, f.eks. Diplom i Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet
 • Har et betydeligt kendskab til såvel mammografiscreening som den kliniske mammografi,
 • Har erfaring med varetagelse af funktionen som kvalitets- og patientsikkerhedskoordinator, herunder erfaring med sagsbehandling af UTH-er.
 • Har gennemført uddannelse i ledelse af medarbejdere, i form af Region H’s uddannelse ”Ledelse af medarbejde”.
 • Er åben, diplomatisk og imødekommende
 • Har gode formidlingsevner
 • Har gennemslagskraft

Reference
Ledende overlæge og screeningschef
 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet. Lønindplacering vil være på afdelingsradiografniveau, uden ledelsesansvar.

Ansøgning
Ansøgning med beskrivelse af opfyldelse af nævnte kompetencer sendes til relevant ansøgningsportal.
Ansøgningsfrist: Den 19.april 2021

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge og screeningschef på mail ilse.vejborg@regionh.dk eller telefon 3545 1662 eller hos overradiograf Jane Fraenkel på mail jane.fraenkel@regionh.dk eller telefon 3545 0649

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Jane Fraenkel
  jane.fraenkel@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  230743
 • Quick-nr.
  406850
 • Ansøgningsfrist
  19-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jane Fraenkel
  jane.fraenkel@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  230743
 • Quick-nr.
  406850
 • Ansøgningsfrist
  19-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Kvalitetskoordinator søges til Afdelingen for Brystundersøgelser ved Herlev og Gentofte Hospital."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.