Jobbet "Overlæge til Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 15, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

En stilling som overlæge ved den dermato-venerologiske

funktion på Gentofte Hospital er ledig til ansættelse pr. 1. januar 2022

eller efter aftale.

 

Vi er

Afdelingen består af funktionsafsnit for henholdsvis dermato-venerologi og

allergologi

Den dermato-venerologiske funktion har regionsfunktion indenfor alle

områder af specialet. Funktionen råder over et stort ambulatorium med

ca. 39.000 konsultationer om året med alle former for lysbehandling, et

stort allergilaboratorium, venerologiklinik med drop-in funktion og et

behandlingsafsnit med CO2-laser og farvestoflaser. Afdelingen råder over

3 dermatologiske senge

Den dermato-venerologiske funktion har 7 overlægestillinger inkl. den

opslåede stilling, 1-2 afdelingslægestillinger og 10 klassificerede yngre

lægestillinger. Funktionen har en omfattende universitetsfunktion med

prægraduat undervisning og p.t. 20 ph.d.-studerende. Der er til den

dermatologiske funktion knyttet 2 professorater samt 7 kliniske lektorater.

Endvidere er der tilknyttet Nationalt Videncenter for Allergi,

Afdelingen lægger meget vægt på samarbejde med speciallægepraksis og

almenpraksis og afholder 2-3 møder årligt med speciallægerne

 

Vi forventer, at du

Er uddannet speciallæge i dermato-venerologi

Er aktiv i afdelingens udviklingsarbejde

Er med til at sikre afdelingens forskning, udvikling og præ/post-graduate

undervisning på internationalt niveau

Sikrer høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med andre

personalegrupper

Har gode kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde

både tværfagligt og med samarbejdende afdelinger

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid og er til ansættelse pr.

1. januar 2022.

Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens

oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der

svarer til de 7 roller i speciallægeordningen, jf. Vejledning for faglig

bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden af 10.

december 2007.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Ledende overlæge Claus Zachariae på tlf.: 38 67 32 03 eller pr. mail:

claus.zachariae@regionh.dk

Eller læse mere om afdelingen på: www.gentoftehospital.dk

 

Ansøgningsfrist

Ansøgere bedes online via link på siden sende en motiveret ansøgning

bygget op omkring de 7 lægeroller, CV, publikationsliste og relevante

certifikater. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 23. april 2021, kl.

12.

Samtaler forventes afholdt i starten af uge 18.