Jobbet "Fysio- eller ergoterapeut til Hjælpemiddelcenteret på Amager- og Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Hjælpemiddelcenteret er en del af Serviceafdelingen på Amager- og Hvidovre Hospital, og er fysisk placeret på Hvidovre Hospital.

 

Hjælpemiddelcenterets kerneopgave er udlån af hjælpemidler til indlagte og ambulante patienter, indkøb og håndtering af tryksårsforbyggende hjælpemidler, hospitalssenge, madrasser, udstyr til bariatriske patienter, forflytningsudstyr mm. Derudover er hjælpemiddelcenteret videnscenter i forhold til hjælpemidler og forflytning, og har derfor en stor opgave med formidling, vejledning og undervisning.

 

Stillingen som terapeut i hjælpemiddelcenteret, er for dig der brænder for at undervise og kan se dig selv som hospitalets overordnede tovholder for forflytningsorganisationen. Samtidig skal du have interesse for at indgå i en driftsorganisation, idet hjælpemiddelcenteret er en væsentlig samarbejdspartner for de kliniske afdelinger. Som terapeut vil du være fagligt ansvarlig for en række patientrelaterede opgaver i hjælpemiddelcenteret.

 

Eksempler på konkrete opgaver

  • Undervisning i forflytningsteknik og forebyggelse af tryksår, med udgangspunkt i professionelt anerkendte metoder
  • Vedligehold og udvikling af hjælpemiddelcenterets learninglab
  • Koordinator for forflytningsorganisationen
  • Samarbejde med terapeuter, sårsygeplejerske, forflytningsvejledere, portører mfl.
  • Administrative opgaver som registrering af hjælpemidler, indgå i bemandingen af telefonbesvarelse
  • Deltage i lokale og regionale faglige netværk
  • Indgå i samarbejde på tværs ved lokale og regionale indkøbsopgaver på hjælpemiddelområdet
  • Fungere som projektleder på mindre lokale opgaver
  • Undervise i ergonomi og arbejdsteknik og indgå i serviceafdelingens forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

 

Vi forventer at du:

Er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut

Har kendskab til hjælpemiddelområdet og erfaring som terapeut fra det kommunale eller regionale område

Har gennemslagskraft og pædagogisk indsigt til at observere og korrigerer ud fra din faglige viden.

Har undervisningserfaring og er sikker i mundtlig- og skriftlig formidling.

Har lyst til at arbejde i en mangfoldig organisation på tværs af faggrupper og med mange typer af opgaver.

Har evnen til at arbejde selvstændigt

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Hjælpemiddelcenteret er en lille enhed med meget stor berøringsflade. Du får derfor i høj grad muligheden for at præge dine egne arbejdsopgaver i et dynamisk miljø, hvor tillid, åbenhed og helhedssyn er kodeord.

Vi er et hold af dygtige kolleger med et stærkt fællesskab, hvor vores fokus er de gode patientforløb.

Da vi samtidig er en del af et stort akut hospital i rivende udvikling, vil der også for dig være gode muligheder for personlig og faglig udvikling

 

Er din nysgerrighed vakt?

Hvis du vil vide mere eller besøge afsnittet, er du velkommen til at kontakte driftsleder Helle Erbs helle.erbs@regionh.dk  tlf. 3862 2131 eller fagkoordinator Peter Kroll peter.just.kroll@regionh.dk tlf. 3862 1340.

 

Løn-og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er mandag – torsdag kl. 08:00-15:30 og fredag kl. 08:00-15:00. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

 

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring via vores online e-rekrutteringssystem senest 14. april kl. 12:00. 

 

Vi holder samtaler tirsdag den 20. april 2021.