Jobbet "Udvikling og implementeringsradiograf til Neurospecialet ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Udvikling- og implementerings radiograf til Neuro specialet, Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Vi søger en radiograf på fuld tid med funktion som udvikling- og implementeringsradiograf for vores Neuro speciale på Røntgen og Skanning pr. 01. juni 2021, eller efter aftale.

Hvis du er dedikeret og efterspørger nye udfordringer inden for et spændende radiograffaglig område, er stillingen måske lige netop noget for dig.

Din opgave bliver at samle og koordinere specialet med fokus på den faglige kvalitet og udvikling. 
 

Ansvarsområder

Dine ansvarsområder og opgaver er primært:
 
 • fokus på udvikling, implementering og omsætning af ny viden til klinisk praksis indenfor det neuroradiologiske speciale
 • være bindeled til, at afdelingen får udfærdiget og opdateret fælles patientinformationer, protokoller og retningslinjer. Samt sikre opdateringen i e-Dok
 • være aktivt udforskende, analyserende og reflekterende over fagområdets problemstillinger
 • initiere debat om radiograffaglige problemstillinger/handlinger, og medvirke til at skabe en kultur i hele Røntgen og Skanning, således at disse naturligt opfattes som mulige udviklingsprojekter
 • kvalitetsudvikle klinisk praksis samt medvirke til at evidensbasere fagområdet
 • planlægge, gennemføre og vejlede kollegaer i at udføre specielle radiograffaglige handlinger
 • bidrage til at kvalificere patientsikkerhedsarbejdet på afsnittene
 • medansvarlig for afvikling af protokolmøder og teammøder
 • erhverve og formidle nyeste viden internt og eksternt.

Udover ovennævnte funktioner vil du være tilknyttet afsnit Neuro, hvor du vil indgå i den daglige drift.

Som udvikling og implementeringsradiograf på Røntgen og Skanning, afsnit Neuro vil du have et tæt samarbejde med afsnittets tre specialeansvarlige radiografer, som sammen med de ansvarlige overlæger varetager den daglige koordinering og planlægning af det optimale patientforløb.
De specialeansvarlige radiografer er fordelt på følgende modaliteter -  MR, CT og intervention.


Endvidere vil du skulle indgå i samarbejdsrelationer med de øvrige udviklings- og implementerings radiografer på hele Røntgen og Skanning.  


Stillingerne ønskes besat af en radiograf der
 • brænder for specialet Neuroradiologi
 • har relevant faglig efter- eller videreuddannelse
 • besidder udviklings- og projektkompetencer
 • har gode formidlingsevner og kan agere som inspirator for de specialeansvarlige kollegaer
 • kan samarbejde på tværs med henblik på at samle og koordinere faglige indsatsområder
 • har lyst til at deltage i højtspecialiserede tværfaglige teams.

 Det  kan du forvente af os:
 • en travl, udfordrende og uforudsigelig hverdag
 • et indholdsrigt arbejde som har stor betydning for den enkelte patient
 • et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper i afdelingen
 • deltagelse i uddannelsen af vores studerende
 • et speciale i konstant udvikling.

Røntgen og Skanning er fordelt på otte afsnit på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Fordelt i en Nord-, Øst- og en Sydlig del. Røntgen og Skanning har i alt ca. 350 ansatte, hvoraf 175 er radiografer eller røntgen-sygeplejersker. Vi udfører ca. 350.000 undersøgelser om året.

Vores vision er at tilhøre eliten for radiologiske ydelser på et universitetshospital, og vi ønsker at være patienternes og de fagprofessionelles sikre valg. Radiograffaglig udvikling og kvalitetssikring vil indgå, som en naturlig del af din hverdag på afdelingen.

Vi har et veltilrettelagt og individuelt introduktions-/oplæringsprogram.

Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingsradiograf Helle Gloggengiesser Darø:helldaro@rm.dk eller

Tillidsrepræsentant for radiograferne og sygeplejerskerne Lise Bro: Lise.Bro@rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Med funktionen som Neuro udvikling og implementeringsradiograf følger en funktionstillæg på kr. 17.742 årligt (niveau 2018).

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist den 15. april 2021. Samtaler forventes afholdt den 20. april 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.